A+ R A-

Цени на медицинските услуги при свободен прием във Втора МБАЛ София


ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ВЪВ

„ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД

 

Съгласно решения на Съвета на Директорите на „Втора МБАЛ – София” ЕАД както следва:

МЕДИЦИНСКА УСЛУГА

ЦЕНА В ЛЕВА

 

І. ОСНОВНA ДЕЙНОСТ

 

1.

Медицински преглед по желание

 
 

- от хабилитирано лице        

50.00 лв

 

- от дежурен лекар и Началник отделение       

25.00 лв

 

- от лекар специалист от консул.кабинети       

20.00 лв

2.

Консултативен преглед външен лекар консултант за интубация        

100.00лв

3.

Венозна манипулация

10.00 лв

4.

Мускулна манипулация

8.00 лв

5.

Подкожна манипулация

5.00 лв

6.

Такса за консултативна помощ, предоставяна на други лечебни заведения за представяне на пациент пред онкокомитет

30.00 лв.

     
 

ІІ. ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

С ДДС

1.

Медицинскидокумент изискващ преглeд                                                        

30.00 лв

2.

Издаване на дубликат на епикриза, издадена преди не повече от 3 г

18.00 лв

3.

Издаване на дубликат на епикриза, издадена преди повече от 3 г.

36.00 лв

4.

Издаване на документ за бивши служители на болницата

12.00 лв

5.

Издаване на дубликат на аутопсионен протокол

12.00 лв

6.

Такса за издаване на медицински документ

10.00 лв.

7.

Такса „Попълване на направление за хоспитализация” за пациенти, които нямат издадено такова от друго лечебно заведение и чието състояние не е спешно

12.00 лв.

8.

Такса по заявление за предоставяне на здравна информация за ИЗ с дата от предходните 3 години;

20.00 лв.

9.

Такса по заявление за предоставяне на здравна информация за ИЗ с дата повече от 3 години

40.00 лв.

     
 

ІІІ. ПРИЕМНО- КОНСУЛТАТИВЕН  КАБИНЕТ

ЗА БРЕМЕННИ И ЖЕНИ С АГЗ

 

1.

Гинекологичен преглед с цитонамазка

30.00 лв

2.

Ултразвуков преглед на бременна

30.00 лв

3.

Изследване с триизмерен ехограф

 50.00 лв

4.

Профилактичен АГ преглед с УЗ и цитонамазка

50.00 лв

5.

Поставяне на спирала

30.00 лв

6.

Отстраняване на спирала

20.00 лв

7.

Гинекологичен преглед         и вземане на влагалищен секрет

30.00 лв

8.

Запис на сърдечните тонове на плода

25.00 лв

9.1

Краткотрайна венозна анестезия

50.00 лв

9.2

Преданестезионна консултация от специалист по Анестезиология и интензивно лечение

25.00 лв

9.3

Приложение на анестетична техника

„Седиране при запазено съзнание”

45.00 лв

9.4

Приложение на анестетична техника

„Монитор – анестезия”

35.00 лв

9.5

Приложение на анестетична техника

„Венозна анестезия за краткотрайни диагностични и/или терапевтични процедури – до 20-30 минути”

50.00 лв

9.6

Приложение на анестетична техника

„Централни локо-регионални блокове (спинална и епидурална аналгезия/анестезия)

200.00 лв

9.7

Приложение на комбинирана, балансирана анестезия с ендотрахиална интубация и приложение на летливи анестетици, газови анестетици и венозни анестетици

300.00 лв

10.

Припознаване на дете

30.00 лв

11.

Издаване на удостоверения за платен отпуск по бащинство

30.00 лв

     

12.

АБОРТИ ПО ЖЕЛАНИЕ

 
 

- на здравно осигурена пациентка               

110.00 лв

 

- на нездравноосигурен         а пациентка                                                                      

120.00 лв

     
 

ІV. КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА ОЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

1.

Преглед за очила

6.00 лв

2.

Преглед за очила при астигматизъм

7.00 лв

3.

Първичен очен преглед

25.00 лв

4.

Разделна биомикроскопия   

10.00 лв

5.

Екстракция на чуждо тяло от конюктива

7.00 лв

6.

Екстракция на чуждо тяло от роговица 

10.00 лв

7.

Очна превръзка

6.00 лв

8.

Вторичен преглед

10.00 лв

9.

Субконюктивна инжекция в окото

7.00 лв

10.

Ретробулбарна инжекция в окото

10.00 лв

11.

Измерване на вътреочно налягане

10.00 лв

12.

Скиаскопия

9.00 лв

13.

Очни дъна

10.00 лв

14.

Екзофталмометрия               

9,00 лв

15.

Изследване с ехограф на окото

14.00 лв

16.

Денонощна крива – 3 дни

12.00 лв

17.

Промивка на слъзни пътища

10.00 лв

18.

Проби на Ширмер

5.00 лв

19.

Промивка на окото при изгаряне

6.00 лв

20.

Рефрактометрия по Живал

8.00 лв

21.

Операция-амбулаторна

17.00 лв

22.

Лечение на трихиаза

9.00 лв

23.

Туширане на миглени ръбове

6.00 лв

24.

Компютърна диагностика на рефракцията

12.00 лв

     
 

V. КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА УНГ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

1.

Предна носна тампонада

20.00 лв

2.

Отстраняване на чужди тела от носа

20.00 лв

3.

Индерктна ларингоскопия

10.00 лв

4.

Отстраняване на чуждо тяло от мезофаринкс                          

20.00 лв

5.

Отстраняване на церумен /ушна кал/

20.00 лв

6.

Отстраняване на чужди тела от външния слухов канал

20.00 лв

7.

Инцизия на фурункул във външния слухов канал

10.00 лв

8.

Парацентеза

20.00 лв

9.

Аудиометрично изследване на слуха

20.00 лв

10.

Инцизия на перитонзиларен абцес

20.00 лв

11.

Взимане на материал за бактериологично изследване от ушите

6.00 лв

12.

Взимане на материал от носа за цитонамазка

6.00 лв

13.

Поставяне на лекарства във външния слухов канал             

6.00 лв

14.

Изследване на синозон                                                         

20.00 лв

15.

Каутеризация на разширените вени на носната преграда

20.00 лв

16.

Вентилация на перитонзиларен абсцес                                          

6.00 лв

     
 

VІ. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

 

1.

Преглед и назначение за физ. лечение

20.00 лв

2.

Комбинирана аналитична гимнастика

10.00 лв

3.

Екстензионна терапия

10.00 лв

4.

Частичен масаж на 1 поле              

12.00 лв

5.

Парафинови апликации:

 
 

- на 1 поле

5.00 лв

 

- за всяко следващо поле

3.00 лв

6.

Терапия с високо честотни електромагнитни полета

 
 

- на едно поле

5.00 лв

 

- за всяко следващо поле

2.00 лв

7.

Терапия с ниско честотни електромагнитни полета

5.00 лв

8.

Терапия с ниско и средно честотни токове

 
 

- на едно поле

5.00 лв

 

- за всяко следващо поле

2.00 лв

9.

Електростимулация:

 
 

- на едно поле              

5.00 лв

 

- на всяко следващо поле

3.00 лв

10.

Ултразвук:

 
 

- на едно поле

6.00 лв

 

- за всяко следващо поле

3.00 лв

11.

Облъчване със солукс или УВА              

 
 

- на едно поле

5.00 лв

 

- за всяко следващо поле

2.00 лв

12.

Лазертерапия

12.00 лв

13.

Лазерпунктура

12.00 лв

14.

Класическа акупунктура

15.00 лв

15.

Масаж на гръб

20.00 лв

16.

Масаж и аналитична гимнастика при периферна увреда на

нервус фациалис

12.00 лв

17.

Мобилизация на периферни стави

6.00 лв

18.

Криотерапия

 
 

- на едно поле

5.00 лв

 

- на всяко следващо поле

3.00 лв

19.

Пасивни упражнения /за една процедура/

5.00 лв

20.

Позиционна терапия /за една процедура/

5.00 лв

21.

Механотерия /за една процедура/

5.00 лв

22.

Дихателна гимнастика  /за една процедура/

5.00 лв

23.

ЛФК с уреди /за една процедура/

10.00 лв

24.

Аналитична ЛФК /за една процедура/

10.00 лв

25.

Трудотерапия и обучение в дейности от ежедневния живот

/за една процедура/

5.00 лв

26.

Обучение в ползване на помощно средство или протези

/за една процедура/

5.00 лв

27.

Постизометрична релаксация

6.00 лв

28.

Масаж на долни крайници

25.00 лв

29.

Масаж на поясна област

15.00 лв

30.

Масаж на цяло тяло

50.00 лв

31.

Антицелулитен масаж

30.00 лв

     
 

VІІ. ВЪТРЕШНА МЕДИЦИНА И КАРДИОЛОГИЯ

 

1.

Ехокардиография

40.00 лв

2.

Трансезофагиална ехокардиография

70.00 лв

3.

ЕКГ-12 отвеждания

7.00 лв

4.

Холтер ЕКГ

40.00 лв

5.

Холтер АН

30.00 лв

6.

Холтер АН и ритъм

30.00 лв

7.

РЕП

40.00 лв

8.

Фиброгастродуоденоскопия

50.00 лв

9.

Фиброгастродуоденоскопия с до 5 биопсии

70.00 лв

10.

Фибробронхоскопия   

60.00 лв

11.

Стомашно сондиране

6.00 лв

12.

рН на хранопровода 24 часа

23.00 лв

13.

Ендоскопска полипектомияна черво и стомах                 

150.00лв

14.

Ректороманоскопия

30.00 лв

15.

Ректороманоскопия с биопсия на дебело черво

40.00 лв

16.

Ректороманоскопия с ендоскопска полипектомия                

60.00 лв

17.

Контрастна ехография

40.00 лв

18.

Ехография на коремните органи

25.00 лв

19.

Взимане на чист панкреасен сок

35.00 лв

20.

Колоноскопия

80.00 лв

21.

Колоноскопия с биопсия

100.00 лв

22.

Сигмоидоскопия

60.00 лв

23.

Ехография /сонография/ на щитовидната жлеза или гръдната жлеза

25.00 лв

24.

Доплерово изследване на артериални съдове

25.00 лв

25.

Доплерово  изследване  на вени

25.00 лв

26.

Функционално изследване на дишането

5.00 лв

27.

Запис за образно изследване на  CD       

10.00 лв

28.

ЕКГ Телеметрия - апарат, СИМ карта, лепенки за съответния период. Наблюдение и обратна връзка с пациента:

 
 

- За 3 дни

50.00 лв

 

- За 5 дни

80.00 лв

 

- За 10 дни

130.00 лв

29.

Аблация на чернодробни тумори

2000.00 лв

30.

Пункция с диагностична цел под ехографски контрол

200.00лв

31.

Пункция с лечебна цел под ехографски контрол

400.00 лв

32.

Дренаж под ехографски контрол

1000.00 лв

33.

Проследяване на пациенти с поставен постоянен електрокрдиостимулатор (ПЕКС)

 
 

- след предварително записване

25.00 лв

 

- без предваритело записване

35.00 лв

 

- проверка на постоянен електрокардиостимулатор, поставен в друг център

50.00 лв

34.

Диагностика на обструктивна сънна апнея

100.00 лв

35.

Селективна коронарна артериография без интервенционална процедура за здравно-осигурени пациенти

1200.00 лв

     
 

VІІІ. НЕВРОЛОГИЯ

 

1.

ЕЕГ

45.00 лв

2.

ЕМГ

45.00 лв

3.

Отоневрологично изследване

50.00 лв

4.

Тонална прагова аудиометрия

25.00 лв

5.

Доплерова сонография на екстракраниални артерии          

45.00 лв

6.

Леглоден на болен с рехабилитация /Будна кома/

100.00 лв

     
 

ІХ. ОБРАЗНА  ДИАГНОСТИКА

 
 

ГОРЕН КРАЙНИК

 

1.

Раменна става:

 
 

- една проекция

10.00 лв

 

- две проекции

16.00 лв

2.

Хумерус

 
 

- една проекция

10.00 лв

 

- две проекции

16.00 лв

3.

Лакетна става

 
 

- една проекция

10.00 лв

 

- две проекции

16.00 лв

4.

Предмишница

 
 

- една проекция

10.00 лв

 

- две проекции

16.00 лв

5.

Гривнена става

 
 

- една проекция

10.00 лв

 

- две проекции

16.00 лв

6.

Длан                     

 
 

- една проекция

10.00 лв

 

- две проекции

16.00 лв

 

 ДОЛЕН  КРАЙНИК

 

1.

Таз

18.00 лв

2.

Тазобедрена става

 
 

- една

10.00 лв

 

- две

18.00 лв

3.

Бедрена кост      

 
 

- една проекция  

10.00 лв

 

- две проекции

18.00 лв

4.

Колянна става     

 
 

- една проекция  

10.00 лв

 

- две проекции

15.00 лв

 

- с натоварване

18.00 лв

5.

Подбедрица         

 
 

- една проекция  

10.00 лв

 

- две проекции

18.00 лв

6.

Глезенна става    

 
 

- една проекция  

10.00 лв

 

- две проекции

15.00 лв

7.

Стъпало и пръсти

 
 

- една проекция  

10.00 лв

 

- две проекции

15.00 лв

 

- с натоварване

18.00 лв

     
 

 ГРЪДНА КЛЕТКА

 

1.

Стерно-клавикуларна става

10.00 лв

2.

Клавикула

10.00 лв

3.

Акромио-клавикуларна става

10.00 лв

4.

Скапула

10.00 лв

5.

Бял дроб

 
 

- лицева

18.00 лв

 

- лицева и профилна

25.00 лв

 

- томографии

30.00 лв

 

- рентгеноскопичен преглед

15.00 лв

6.

Стернум    

10.00 лв

7.

Ребра

18.00 лв

8.

Сърце и медиастинум

18.00 лв

 

- с контрастиран хранопровод                                   

25.00 лв

     
 

ГРЪБНАЧНИ ПРЕШЛЕНИ

 

1.

Шийни прешлени

 
 

- една проекция

15.00 лв

 

- два проекции

20.00 лв

 

- профилна и коси

25.00 лв

2.

Гърдни прешлени

 
 

- една проекция

20.00 лв

 

- два проекции

25.00 лв

3.

Лумбални прешлени

 
 

- една проекция

20.00 лв

 

- два проекции

25.00 лв

4.

Сакрум, опашна кост

 
 

- една проекция

20.00 лв

 

- два проекции

25.00 лв

     
 

 ЧЕРЕП

 

1.

Черепни кости

 
 

- една проекция

15.00 лв

 

- два проекции

20.00 лв

2.

Специални черепни центражи

25.00 лв

3.

Лицеви кости

15.00 лв

4.

Нос

10.00 лв

5.

Околоности кухини

15.00 лв

6.

Челюсти /двете/

20.00 лв

7.

Епифарингс        

15.00 лв

     
 

 КОРЕМ

 
 

Обзорна графия, БУМ          

20.00 лв

     
 

ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ

 

1.

Хронопровод     

20.00 лв

2.

Изследване на хранопровод, стомах и дуоденум

40.00 лв

3.

Стомах с пасаж

45.00 лв

4.

Иригография

60.00 лв

     
 

 ДРУГИ

 

1.

Хистеросалпинография

40.00 лв

2.

Венозна урография

80.00 лв

3.

Мамография на двете млечни жлези

40.00 лв

4.

УЗД на коремни органи

25.00 лв

5.

УЗД на повърхностни структури

20.00 лв

     
 

 КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ

 

1.

КТ на глава и крайници                                                       

70.00 лв

2.

КТ на торакс, абдомен прешлени

80.00 лв

 

За осигуряване на венозен път при прилагане на контрастна материя

10.00 лв

 

Забележка: Контрастната материя се закупува от пациента; стойността й не влиза в цените.

 
     
 

Х. КРЪВНОГРУПОВО ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

1.

Определяне на кръвна група и Rh фактор                

15.00 лв

2.

Определяне на диференциран Coombs

15.00 лв

3.

Определяне на антигенна формула

25.00 лв

4.

Определяне на еритроантитела по метода на Coombs - СсДЕе

15.00 лв

5.

Определяне на ало и изоантитела по метода на Coombs, аглутинационен и ензимен метод

45.00 лв

6.

Определяне на студови алутинини

10.00 лв

     
 

ХІ. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 

1.

Кръвна картина – автоматично изброяване на еритроцити, левкоцити, хемоглобин и хематокрит

6.00 лв

2.

Диференциално броене на левкоцити

7.00 лв

3.

Морфология на еритроцити в периферна кръв - микроскопски

8.00 лв

4.

Изследване на ретикулоцити

7.00 лв.

5.

СУЕ

2.50 лв

6.

Броене на клетки в ставна течност, ликвор

5.00 лв

7.

Време на кървене

2.00 лв

8.

Протромбиново време

3.50 лв

9.

Активирано парциално тромбопластиново време /АРТТ/

4.00 лв

10.

Фиброноген

3.50 лв

11.

ФДП /фибрин разградни продукти/  D-dimer        

14.00 лв

12.

Хим.изследване със суха химия /урина/

3.50 лв

13.

Седимент - ориентировъчно

3.00 лв

14

Микроалбуминурия (урина)

8.00 лв

15

Общ белтък в телесни течности и урина

6.00 лв

16.

Спермограма - микроскопично изследване

15.00 лв

17.

Електролити  и олигоелементи

 
 

- натрий/калий

5.00 лв

 

- калций

3.50 лв

 

- йонизиращ калций

6.00 лв

 

- неорганичен фосфор 

3.50 лв

 

- магнезий 

3.50 лв

 

- желязо    

5.00 лв

 

- общо ЖСК                                             

5.00 лв

18.

Кръвно газов анализ                                                     

8.00 лв

19.

Субстрати 

 
 

- глюкоза

2.50 лв

 

- кръвно-захарен профил

7.00 лв

 

- креатинин

2.50 лв

 

- пикочна киселина

3.00 лв

 

- урея        

3.50 лв

 

- билирубин общ

2.50 лв

 

- билирубин директен 

2.50 лв

 

- холестерол

3.50 лв

 

- триглицериди

3.50 лв

 

- ХДЛ холестерол

3.50 лв

 

- ЛДЛ холестерол

3.50 лв

 

- амоняк

4.00 лв

20.

АСАТ

3.50 лв

21.

АЛАТ

3.50 лв

22.

ЛДН

3.50 лв

23.

ХБДХ

5.00 лв

24.

ГГТ

5.00 лв

25.

АФ

3.50 лв

26.

Алфа-амилаза

5.00 лв

27.

КК

3.50 лв

28.

КК-МБ

6.00 лв

29.

Холинестераза   

6.00 лв

30.

Кисела фосфатаза        

6.00 лв

31.

Простатна фосфатаза

6.00 лв

32.

Общ белтък

2.50 лв

33.

Албумин

2.50 лв

34.

С- реактивен протеин

8.00 лв

35.

Електрофореза на серумни белтъци

18.00 лв

36.

Електрофореза на хемоглобин

22.00 лв

37.

Тропонин

15.00 лв

38.

Количествено определяне на индивидуални протеини чрез имунотурбодиметрия:

 
 

ИгГ  

7.00 лв

 

ИгА 

7.00 лв

 

ИгМ 

7.00 лв

39.

Определяне на ЛЕ-клетки

5.00 лв

40.

Инф.мононуклеоза

6.00 лв

41.

Тиреоидни хормони    

 
 

Т-3 /FТ-3/

15.00 лв

 

Т-4 /FТ-4/

15.00 лв

42.

Репроктивни хормони:

 
 

FSH

19.00 лв

 

LH

19.00 лв

 

PRL

19.00 лв

 

PRG

19.00 лв

 

EII2

19.00 лв

 

TES

19.00 лв

 

HCG

19.00 лв

43.

Туморни маркери:

 
 

СА-15-3

19.00 лв

 

СА-125

19.00 лв

 

СА-19-9

19.00 лв

 

АFР

19.00 лв

 

PSA

19.00 лв

 

СЕА

19.00 лв.

44.

Феритин    

15.00 лв

45.

Кортизол

15.00 лв

46.

Анализ на конкременти

8.00 лв

47.

Остеометрия /костна плътност/               

17.00 лв

48.

Гликиран хемоглобин

15.00 лв

49.

Микроалбуминория    

15.00 лв

50.

Тест за окултни кръвоизливи

7.00 лв

51.

Тест HbsAg /хепатит B/        

15.00 лв

52.

HCV/хепатит С/

15.00 лв

53.

HIV /СПИН/

13.00 лв

54.

Wasserman /сифилис/

7.00 лв

55.

„Биологичен материал” – вземане на венозна и капилярна кръв и друг биологичен материал

* ЗАБЕЛЕЖКА: „Такса не заплащат лицата без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст и домове за социални грижи.”

2.50 лв

56.

Маркери на щитовидната патология

 
 

Anti ТРО /МАТ/

16.00 лв.

 

Anti TG /ТАТ/

16.00 лв.

 

Insulin

18.00 лв.

57.

NT pro BNP

50.00 лв.

58.

Тест  vit B12

15.00 лв.

     
     
 

ХІІ. ЛАБОРАТОРНИ КОНСТЕЛАЦИИ ПРИ СИСТЕМНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО ГРУПИ

 

1.

Сърдечно-съдови заболявания /Кръвна захар, Общ хорестерол, Триглицериди, HDL и LDL холестерол/

15.00 лв

2.

Чернодробни заболявания /ASAT, ALAT, AP, ГГТП, Общ билирубин/

16.00 лв

3.

Бъбречни заболявания /Урея, Креатинин, Пикочна киселина,

Общ белтък, Албумин, Урина пълно изследване/

16.00 лв

4.

Диабет

 
 

- Кръвно захарен профил /Кръвна захар, общ холестерол, триглицериди/ - трикратно

7.00 лв

 

- НDL – холестерол /Глюкоза и U-alb/

10.00 лв

 

- HbA1c /Глюкоза/

20.00 лв

5.

Щитовидна патология /TSH, FT-3, FT-4/

40.00 лв

6.

Репродуктивна система:

 
 

- LH, FSH, PRL

40.00 лв

 

- Урея, Креатинин, Пикочна киселина

8.00 лв

     
 

ХІІІ. МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 

1.

Гърлен секрет – профилактично

8.00 лв

2.

Гърлен секрет, носен секрет, секрет от устната кохина - диагностично

12.00 лв

3.

Нозофаренгиален секрет за респираторно - синцитиален вирус

20.00 лв

4.

Ушен секрет и други материали ГДП - диагностично      

17.50 лв

5.

Материали от ГДП-диагностично и за Haemophilusspp 

19.00 лв

6.

Храчка – диагностично

15.00 лв

7.

Храчка – диагностично и за Haemophilusspp                           

19.00 лв

8.

Очен секрет

16.00 лв

9.

Урина – диагностична

12.00 лв

10.

Вагинален и цервикален секрет - микроскопски препарат      

6.00 лв

11.

Вагинален секрет- диагностично

12.00 лв

12.

Вагинален секрет-диагностично и за трихомониаза             

15.00 лв

13.

Цервикален секрет – диагностично

19.00 лв

14.

Цервикален секрет – дигностично и гонорея

22.00 лв

15.

Уретрален секрет и еякулат

21.00 лв

16.

Изследване за хламидия-директна имунофлуоресценци      

18.00 лв

17.

Изследване за урогенитални микоплазми

18.00 лв

18.

Изследване за урогенитални микоплазми - антимикробна чувствителност

25.00 лв

19.

Фецес- профилактично

15.00 лв

20.

Фецес-диагностично

23.00 лв

21.

Фецес-диагностично за рота и аденовируси    

15.00 лв

22.

Ранев секрет

15.00 лв

23.

Секрет от кожа – диагностично

15.00 лв

24.

Секрет от кожа –диагностично и за микотични причинители

19.35 лв

25.

Пунктат

21.00 лв

26.

Хемокултура-автоматизирана система Bactec 9050          

28.00 лв

27.

Ликвор

25.00 лв

28.

Изследване на анаероби

15.00 лв

29.

Идентификация и определяне на МПК чрез MiniAPISystem

20.00 лв

30.

Серология за сифилис – TPHA

8.00 лв

31.

Серология -AST /P3XA/ и WR

5.00 лв

32.

Проба  за околна среда за контрол на дезинфекцията           

10.00 лв

33.

Anti-Mycoplasma-pneumonae IgA

18.00 лв

34.

Anti-Mycoplasma-pneumonae IgM

20.00 лв

35.

Anti-Mycoplasma-pneumonae IgG

20.00 лв

36.

Anti-Chlamydia-pneumonae IgA

18.00 лв

37.

Anti-Chlamydia-pneumonae IgM

20.00 лв

38.

Anti-Chlamydia-pneumonae IgG

20.00 лв

39.

Anti – EBV – EA – D IgA

18.00 лв

40.

Anti – EBV – EA – D IgM

20.00 лв

41.

Anti – EBV – EA – D IgG

20.00 лв

42.

Anti – EBV – CA  IgA

18.00 лв

43.

Anti – EBV – CA  IgM

20.00 лв

44.

Anti – EBV – CA  IgG

20.00 лв

45.

Anti – EBNA  IgG

20.00 лв

46.

Anti – CMV  IgG

18.00 лв

47.

HbsAg (ELISA)

12.00 лв

48.

Anti-HBsAb (антитела) - качествено

20.00 лв

49.

Anti-HBsAb (антитела) - количествено

30.00 лв

50.

Anti-HbеAb (антиген)

25.00 лв

51.

Anti-HbеAb(антитела)

25.00 лв

52.

Anti-HbcAbtotal (антитела)

25.00 лв

53.

Anti-Hbc IgM

20.00 лв

54.

Anti - HAV IgM (ELISA)

25.00 лв.

55.

Anti - HCV (ELISA)

25.00 лв.

56.

Фекален тест за H.pilori

15.00 лв

57.

Уринен тест за легионела

15.00 лв

58.

Фекален тест за норовируси

20.00 лв

59.

Фекален тест за криптоспоридии, ламблии и амеби

35.00 лв

60.

Фекален тест за криптоспоридии

15.00 лв

61.

Фекален тест за ламблии

15.00 лв

62.

Директен тест за кампилобактер (фекален тест)

15.00 лв

63.

TORCH профил (индиректна флуоресценция - мозайка 4 биочипа на поле) - IgG към T.gondii, Rubella, CMV, HSV

50.00 лв

64.

Доказване на антитела към ентеровируси (индиректна флуоресценция -мозайка от 3 биочипа на поле) - IgG към CoxsakievirusA7/B1, Echovirus 7

50.00 лв

65.

Доказване на антитела към ентеровируси (индиректна флуоресценция -мозайка от 3 биочипа на поле) – IgM към CoxsakievirusA7/B1, Echovirus

50.00 лв

66.

Доказване на антитела към Borellia (индиректна флуоресценция -мозайка от 4 биочипа на поле) - IgG към B.afzelii, B.burgdorferi, OspC/VlsE Ag

50.00 лв.

67.

Доказване на антитела към Borellia (индиректна флуоресценция -мозайка от 4 биочипа на поле) - IgМ към B.afzelii, B.burgdorferi, OspC/VlsE Ag -

50.00 лв.

     
 

ХІV. ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

 

1.

Престой в хладилна камера

15.00 лв

2.

Консултации на готови хистологични препарати за един препарат

8.00 лв

3.

Изработка на един парафинов блок за целите на биопсично изследване

10.00 лв

4.

Изготвяне на материал от една биопсия – един парафинов блок от

един материал с два среза и две стандартни оцветявания

30.00 лв

5.

Изработване на гефрирно изследване по време на оперативна интервенция на един материал с необходимите срези

50.00 лв

6.

Изработване на цитонамазка от маточна шийка и пункционни

материали с утаяване в камера на Заик – за два препарата

15.00 лв

7.

Изработване на чернодробна биопсия за доказване на злокачествено заболяване и хепатит с два среза и стандартно оцветяване

30.00 лв

8.

Изработване на срези от готови парафинови блокчета с цел

консултация – за 1 срез със стандартно оцветяване

5.00 лв

9.

Изработване на допълнителни срези за специални оцветявания

20 лв

10.

Извършване на аутопсия на пациенти, починали извън територията на „Втора МБАЛ – София” ЕАД

150.00 лв

     
 

ХV. ПЕДИАТРИЧНА  КЛИНИКА

 

1.

Преглед от дежурен лекар

30.00 лв

2.

Костно-мозъчна биопсия и разчитане на резултата

100.00 лв

   

С ДДС

3.

Такса за заплащане на болничен престой за майки придружителки

12.00 лв

4.

Такса за заплащане на болничен престой за майки придружителки в І, ІІ изолация и дневен стационар

18.00 лв

     
 

ХVІ. НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

1.

Слухов скрининг на новородени

50 лв.

2.

Безкръвно измерване на билирубин

20 лв.

3.

Индивидуална беседа с родилката по въпроси, свързани с отглеждането на детето след изписването

30 лв.

     
 

ХVІІ. ПАКЕТИРАНЕ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ И КАМЕРНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

 

1.

Приготвяне на индивидуални пакети:

 
 

Дължина – до 50 см, Ширина – 20 см

2.00 лв/1бр

 

Дължина –  50 см, Ширина – над 20 см

3.00 лв/ 1бр

 

Дължина – над 50 см, Ширина –до 20 см

3.00 лв/ 1бр

2.

Термична /парна/ стерилизация с влажна топлина /Автоклавиране/

при режим на работа – 121° С, налягане – 1,15 бара

при режим на работа – 134° С, налягане – 2,15 бара

 
 

Малък барабан –

Среден барабан–

Голям барабан –

5.00 лв

8.00 лв

10.00 лв

 

Малък пакет –

Голям пакет –

2.00 лв

3.00 лв

3.

Химична нискотемпературна стерилизация на термолабилни материали с 3% стабилизиран параформалдехид при режим на работа – 60-75° С за 1 час, Обем на камерата – 6 бр. Кошници с размери –

60 см/30 см/30 см

* ЗАБЕЛЕЖКА: Обектите подложени на старилизация не трябва да имат пукнатини и тесни лумени (› 0,5 mm)

30.00 лв/

1 кошница

4.

Камерна дезинфекция – за дезинфекция  на дюшеци, одеала, възглавници, халати, постелъчно бельо /чаршафи, калъфки/, нощници, пижами и др. При режим на работа – 105° С и налягане 1,5 бара

1.00 лв/ 1кг

     
 

ХVІІІ. АВТОТРАНСПОРТ

 

1.

За извозване на пациенти с линейка 

1.00 лв/1км

     
 

ХІХ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДЕСТИЛИРАНА ВОДА

С ДДС

 

- За 1 /един/ литър

0.90 лв

 

- За повече от 1 /един/ литър

0.80 лв

     
 

ХХ. ВИП СТАИ

на ден по

1.

ВИП стая в Отделение по гастроентерология, дейности/ направления по пулмология и нефрология

60.00 лв

2.

ВИП стая в Неврологично отделение

50.00 лв

3.

ВИП стая в Родилно отделение

80.00 лв

4.

ВИП стаи №3 и №4 в Стационарно Кардиологично отделение

ЗАБЕЛЕЖКА: Използването на стаите от пациенти, незаплатили такса при условие, че целият леглови фонд в отделението е запълнен

20.00 лв.

     
 

ХХІ. ЦЕНИ ЗА ЛЕГЛОДЕН ПО ОТДЕЛЕНИЯ ЗА НЕОСИГУРЕНИ

ПЛАНОВИ ПАЦИЕНТИ 

 

1.

Отделение по гастроентерология с дейности /направления/ по

пулмология и нефрология

60.00 лв

2.

Отделение по ендокринология /ОЕ/

70.00 лв

3.

Стационарно кардиологично отделение

65.00 лв

4.

Отделение за кардиологично интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения, контрол върху критични нарушения в хемодинамиката и дейности по анестезиология и интензивно лечение

190.00 лв

5.

Отделение по неврология

80.00 лв

6.

Интензивно лечение на пациенти в отделение по неврология

200.00 лв

7.

Гинекологично отделение

140.00 лв

8.

Отделение за рискова бременност /ОРБ/

85.00 лв

9.

За пациентки с преносена бременност и постоянен адрес извън района на Столична община, чието лечение не е по Клинични пътеки:

 
 

- от първия до третия ден включително

150.00 лв

 

- за четвърти и всеки следващ ден

по 50.00 лв

*

ВАЖНО:

При постъпване в болницата на нездравноосигурени пациенти, същите заплащат депозит на болничното заведение в размер на 150.00 лв.

В случай, че същите заплатят дължимите здравни осигуровки по време на болничния престой, депозита се възстановява.

В останалите случаи депозита се прихваща при заплащане на извършените медицински услуги на нездравноосигурените лица.

 

 

 

 

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта