A+ R A-

2015 година

Отпечатване и периодично доставяне на ваучери

  • Категория: 2015 година

Отпечатване и периодично доставяне на ваучери за осигуряване на безплатна храна за служителите на „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД по реда на Наредба № 11/22.12.2005 г. на МТСП за определяне на реда и осигуряване на безплатна предпазна храна и/или добавки към нея”

Прочети още...

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта