A+ R A-

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД:

  • Категория: Обяваи
  • Публикувана на Четвъртък, 01 Септември 2016 06:51

obiava.docx

 

ВТОРА МНОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ EАД
гр. София 1202, бул.”Христо Ботев” № 120

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД: Прочети още...

П О К А Н А

  • Категория: Обяваи
  • Публикувана на Понеделник, 17 Август 2015 15:55

за събиране на оферти за избор на изпълнител и сключване на договор с предмет „доставка на дезинфектанти за нуждите на ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД”

Прочети още...

П О К А Н А

  • Категория: Обяваи
  • Публикувана на Петък, 03 Юли 2015 12:46

за събиране на оферти за избор на изпълнител и сключване на договор с предмет „доставка на дезинфектанти за нуждите на ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД” Прочети още...

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта