A+ R A-

Безплатни прегледи

Болницата обявява безплатни кардиологични прегледи месеците април, май и юни, всеки последен петък в часовете от 10.00 – 12.00 часа. Прегледите ще се извършват в Приемно-консултативен кабинет за кардиологични заболявания.
Прегледа включва: ЕКГ, измерване на кръвно налягане и преглед от специалист.


Записаните да носят налична документация, относно сърдечно-съдовият си статус.
Записване за преглед ежедневно на тел. 91 58 500 от 12.30 часа до 15.00 часа.
Дадите са:
24.04.2015 година
29.05.2015 година
26.06.2015 година

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта