A+ R A-

НОВО  Квантиферонов тест

  • Консултативни пневмофтизииатрични кабинети за деца и възрастни
  • Диспансерно наблюдение на болни от туберкулоза
  • Издаване на протоколи за безплатни лекарства
  • Проба на Манту
  • Кръвно-газов анализ

eu soc logo op pe hr logo

 

На 27.02.2018г. ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД стартира проект "Подобряване на уменията и компетенциите на заетите лица във II МБАЛ - София ЕАД и партньора IV МБАЛ - София ЕАД", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  Виж още >>


Диагностика

Втора МБАЛ диагностицира и лекува заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в лечебни заведения за извънболнична помощ. Извършва консултации, поискани от лекар от други лечебни заведения. Виж още >>

Стационарен прием

Пациентите постъпват в болницата чрез направление за хоспитализация от Центъра на спешна медицинска помощ, личен лекар, специалист от Диагностично – консултативен и медицински център /включително и от частни/     Виж още >>

Безплатни прегледи

„Втора МБАЛ-София” ЕАД обявява безплатни прегледи както следва:

Клиника по кардиология на партера в Приемно-консултативен кабинет за кардиологични заболявания от 10.00 - 13.30 часа:

Месец февруари от 20.02.2017 г. до 24.02.2017 г.

Месец март от 06.03.2017 г. до 10.03.2017 г.

Месец април от 03.04-2017 до 07.04.2017 г.

Записване на тел. 02 91 58 500 от 14.00 16.00 часа

 

Клиника по вътрешни болести:

Гастроентеролог - на партерния етаж в кабинет за ехография от10.00-13.30 часа:

Месец февруари от 15.02.2017 г. и 22.02.2017 г.

Месец март – 01.03.2017 г., 08.03.2017 г., 15.03.2017 г., 22.03.2017 г.29.03.2017 г.

Месец април – 05.04.2017 г., 12.04.2017 г., 19.04.2017 г., 26.04.2017 г.

Записване на тел. 02 91 58 500 от 14.00 16.00 часа

Пулмология и фтизиатрия - на партера в кабинета на Отделение по пулмология и фтизиатрия от10.00-13.30 часа:

Месец февруари от 16.02.2017 г. и 23.02.2017 г.

Месец март – 02.03.2017 г., 09.03.2017 г., 16.03.2017 г., 23.03.2017 г., 30.03.2017 г.

Месец април – 06.04.2017 г., 13.04.2017 г. 20.04.2017 г., 27.04.2017 г.

Записване на тел. 02 91 58 500 от 14.00 16.00 часа

Ендокринология и болести на обмяната - на партера в Приемно-консултативен кабинет за вътрешни заболявания от 10.00 – 13.30 часа:

Месец февруари - 17.02.2017 г. и 24.02.2017 г.

Месец март – 10.03.2017 г., 17.03.2017 г., 24.03.2017 г., 31.03.2017 г.

Месец април – 07.04.2017 г., 21.04.2017 г., 28.04.2017 г.

Записване на тел. 02 91 58 500 от 14.00 16.00 часа

 

Клиника по Акушерство и гинекология на партера в Приемно-консултативен ктабинет за АГ заболявания от 10.00 - 13.30 часа:

Месец февруари - 13.02.2017 г., 15.02.2017 г., 17.02.2017 г., 20.02.2017 г., 22.02.2017 г., 24.02.2017 г., 27.02.2017 г.

Месец март – 01.03.2017 г., 06.03.2017 г., 08.03.2017 г., 10.03.2017 г., 13.03.2017 г., 15.03.2017 г., 17.03.2017 г., 20.03.2017 г., 22.03.2017 г., 24.03.2017 г., 27.03.2017 г., 29.03.2017 г., 31.03.2017 г.

Месец април – 03.04.2017 г., 05.04.2017 г., 07.04.2017 г., 10.04.2017 г., 12.04.2017 г., 19.04.2017 г., 21.04.2017 г., 24.04.2017 г., 26.04.2017 г., 28.04.2017 г.

Записване на тел. 02 91 58 593 от 10.00 – 12.00 часа

 

Детски болести на партера в Приемно-консултативен к-т за детски болести от 10.00 – 13.30 часа:

Месец март – 01.03.2017 г., 08.03.2017 г., 15.03.2017, 22.03.2017 г., 29.03.2017 г.

Месец април – 05.04.2017 г., 12.04.2017 г., 19.04.2017 г., 26.04.2017 г.

Записване на тел. 02 91 58 500 от 14.00 16.00 часа

 

Нервни болести на партера в Приемно-консултативен кабинет за нервни болести от 10.00-13.30 часа:

Месец февруари от 13.02.2017 г. до 17.02.2017 г.

Месец март от 13.03.2017 г. до 17.03.2017 г.

Месец април от 03.04.2017 г. до 07.04.2017 г.

Записване на тел. 02 91 58 500 от 14.00 16.00 часа

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта