A+ R A-

Събиране на оферти с обява

Доставка на нова рентгенова тръба за компютърен томограф произведен от фирма PICKER, модел PQ 2000s, за нуждите на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД

 • Категория: Събиране на оферти с обява
 • 03 Окт

Договор - Медиком 2000 ООД.pdf 29.10.2018 г.

Протокол.pdf 22.10.2018 г.

Съобщение за удължаване на срока.pdf 15.10.2018 г.

Информация за удължаване на срока AOП.pdf 15.102018 г.

Информация АОП.pdf 03.10.2018 г.

Обява.pdf 03.10.2018 г.

Описание на поръчката.pdf 03.10.2018 г.

Образец1 - Оферта.docx 03.10.2018 г.

Образец 2 - Информационен лист.docx 03.10.2018 г.

Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc.docx 03.10.2018 г.

Образец 4 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП.docx 03.10.2018 г.

Образец 5 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП.docx 03.10.2018 г.

Образец 6 - Декларация чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx 03.10.2018 г.

Образец 7 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.docx 03.10.2018 г.

Образец 8 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 6 ЗОП.docx 03.10.2018 г.

Образец 9 - Декларация по ЗЗЛД.docx 03.10.2018 г.

Образец 10 - Ценово предложение.docx 03.10.2018 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация.docx 03.10.2018 г.

Приложение 2 - Проект на договор.docx 03.10.2018 г.

Сервизно обслужване и поддръжка на медицинска апаратура ползвана от „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД”, с абонамент или при условията на повикване по две обособени позиции

 • Категория: Събиране на оферти с обява
 • 01 Окт

Договор - Елпак Лизинг ЕООД.pdf 12.11.2018 г.

Договор - Елта 90М ООД.pdf 12.11.2018 г.

Договор - Емикрон ЕООД.pdf 12.11.2018 г.

Договор - Медиком 2000 ООД.pdf 12.11.2018 г.

Договор - МТИ ООД.pdf 12.11.2018 г.

Договор - Нова Медикъл ООД.pdf 12.11.2018 г.

Договор - Сапекс - БГ ООД.pdf 12.11.2018 г.

Протокол.pdf 22.10.2018 г.

Информация АОП.pdf 01.10.2018 г.

Обява.pdf 01.10.2018 г.

Описание на поръчката.pdf 01.10.2018 г.

Образец 1 - Оферта.docx 01.10.2018 г.

Образец 2 - Информационен лист.docx 01.10.2018 г.

Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx 01.10.2018 г.

Образец 4 - Декларация чл. 54 ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП.docx 01.10.2018 г.

Образец 5 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП.docx 01.10.2018 г.

Образец 6 - Декларация чл. 64, ал. 1, т. 9 ЗОП.docx 01.10.2018 г.

Образец 7 - Декларация чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx 01.10.2018 г.

Образец 8 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.docx 01.10.2018 г.

Образец 9 - Списък чл. 64, ал. 1, т._6 ЗОП.docx 01.10.2018 г.

Образец 10 - Декларация по ЗЗЛД.docx 01.10.2018 г.

Образец 11.1 - Ценово предложение.docx 01.10.2018 г.

Образец 11.2 - Ценово предложение.docx 01.10.2018 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация.xlsx 01.10.2018 г.

Приложение 2 - Финансов_ресурс.xlsx 01.10.2018 г.

Приложение 3 - Проект на договор.docx 01.10.2018 г.

Сервизно обслужване и поддръжка на медицинска апаратура ползвана от „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД”, с абонамент или при условията на повикване по две обособени позиции

 • Категория: Събиране на оферти с обява
 • 04 Юни

Сключени договори:

АПР ООД.pdf 30.07.2018 г.

Елпак Лизинг ЕООД.pdf 30.07.2018 г.

Марвена Диагностика ЕООД.pdf 30.07.2018 г.

Медиком 2000 ООД.pdf 30.07.2018 г.

Медикъл Имейджинг Сървиз ООД.pdf 30.07.2018 г.

МТИ ООД.pdf 30.07.2018 г.

Хроно ООД.pdf 30.07.2018 г.

Протокол.pdf 04.07.2018 г.

Обява.pdf 04.06.2018 г.

Информация АОП.pdf 04.06.2018 г.

Описание на поръчката.docx 04.06.2018 г.

Образец № 1 - Оферта.docx 04.06.2018 г.

Образец  2 - Информационен лист.doc 04.06.2018 г.

Образец  3 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc 04.06.2018 г.

Образец  4 - Декларация чл. 54, ал. 1,  т. 1, 2 и 7 ЗОП.docx 04.06.2018 г.

Образец  5 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП.docx 04.06.2018 г.

Образец  6 - Декларация чл. 64, ал. 1, т. 9 ЗОП.docx 04.06.2018 г.

Образец  7 - Декларация чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx 04.06.2018 г.

Образец  8 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.docx 04.06.2018 г.

Образец  9 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 6 ЗОП.docx 04.06.2018 г.

Образец  10 - Декларация по ЗЗЛД.docx 04.06.2018 г.

Образец  11.1 - Ценово предложение.docx 04.06.2018 г.

Образец  11.2 - Ценово предложение.docx 04.06.2018 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация.xlsx 04.06.2018 г.

Приложение 2 - Финансов ресурс.xlsx 04.06.2018 г.

Приложение 3 - Проект на договор.docx 04.06.2018 г.

 

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД

 • Категория: Събиране на оферти с обява
 • 25 Ян

Сключен договор.pdf 29.03.2018 г.

Протокол.pdf 27.02.2018 г.

Информация АОП - 25.01.2018.pdf 25.01.2018 г.

Обява - 25.01.2018.pdf 25.01.2018 г.

Документация за участие.doc 25.01.2018 г.

Образец № 1 - Оферта и опис.docx 25.01.2018 г.

Образец № 2 - Информационен лист.doc 25.01.2018 г.

Образец № 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc 25.01.2018 г.

Образец № 4 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП.docx 25.01.2018 г.

Образец № 5 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП.docx 25.01.2018 г.

Образец № 6 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.docx 25.01.2018 г.

Образец № 7 - Декларация чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx 25.01.2018 г.

Образец № 8 - Декларация - данъци и осигуровки.docx 25.01.2018 г.

Образец № 9 - Декларация чл. 65, ал. 3 ЗОП.docx 25.01.2018 г.

Образец № 10 - Декларация чл. 101, ал. 9 и 11 ЗОП.docx 25.01.2018 г.

Образец № 11 - Декларация чл. 101, ал. 10 ЗОП.docx 25.01.2018 г.

Образец № 12 - Декларация чл. 102 ЗОП.docx 25.01.2018 г.

Образец № 13 - Ценово предложение.docx 25.01.2018 г.

Приложение № 1 - Проект на договор.docx 25.01.2018 г.

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток, с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „Втора МБАЛ - София" ЕАД

 • Категория: Събиране на оферти с обява
 • 04 Дек

Съобщение за прекратяване.pdf 21.12.2017 г.

Протокол.pdf 21.12.2017 г.

Съобщение за удължаване на срока.pdf 13.12.2017 г.

Информация за удължаване на срока - АОП.pdf 13.12.2017 г.

Информация АОП.pdf 04.12.2017 г.

Обява.pdf 04.12.2017 г.

Документация за участие.doc 04.12.2017 г.

Образец 1 - Оферта и опис.docx 04.12.2017 г.

Образец 2 - Информационен лист.doc 04.12.2017 г.

Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc 04.12.2017 г.

Образец 4 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП.docx 04.12.2017 г.

Образец 5 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП.docx 04.12.2017 г.

Образец 6 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.docx 04.12.2017 г.

Образец 7 - Декларация чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx 04.12.2017 г.

Образец 8 - Декларация - данъци и осигуровки.docx 04.12.2017 г.

Образец 9 - Декларация чл. 65, ал. 3 ЗОП.docx 04.12.2017 г.

Образец 10 - Декларация чл. 101, ал. 9 и 11 ЗОП.docx 04.12.2017 г.

Образец 11 - Декларация чл. 101, ал. 10 ЗОП.docx 04.12.2017 г.

Образец 12 - Декларация чл. 102 ЗОП.docx 04.12.2017 г.

Образец 13 - Ценово предложение.docx 04.12.2017 г.

Приложение 1 - Проект на договор.docx 04.12.2017 г.

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток, с ЕСО (електроенергиен системен оператор) и поемане на разходите за небаланси з

 • Категория: Събиране на оферти с обява
 • 22 Ное

Suobshtenie za prekratiavane.pdf 28.11.2017 г.

Obiava.pdf 22.11.2017 г.

Informacia AOP.pdf 22.11.2017 г.

Documentacia.doc 22.11.2017 г.

Obrazec 1 - Оферта и опис.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 2 - Информационен лист.doc 22.11.2017 г.

Obrazec 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc 22.11.2017 г.

Obrazec 4 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 5 - Декларация чл. 54, ал. 1,  т. 3-5 ЗОП.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 6 - Списък - чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 7 - Декларация - чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 8 - Декларация - данъци и осигуровки.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 9 - Декларация - чл. 65, ал. 3 ЗОП.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 10 - Декларация - чл. 101, ал. 9 и 11 ЗОП.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 11 - Декларация - чл. 101, ал. 10 ЗОП.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 12 - Декларация - чл. 102 ЗОП.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 13 - Ценово предложение.docx 22.11.2017 г.

Prilojenie 1 - Проект на договор.docx 22.11.2017 г.

Сервизно обслужване и поддръжка на медицинска апаратура, ползвана от „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД, с абонамент или при условията на повикване по две обособени позиции

 • Категория: Събиране на оферти с обява
 • 18 Сеп

Договор - Сапекс - БГ ООД.pdf 26.10.2017 г.

Договор - Медимаг ЕООД.pdf 26.10.2017 г.

Договор - Емикрон ЕООД.pdf 26.10.2017 г.

Договор - Елпак Лизинг ЕООД.pdf 26.10.2017 г.

Договор - Диамед ООД.pdf 26.10.2017 г.

Protokol -  публикуван на 03.10.2017.pdf

Информация.pdf публикувана на 18.09.2017 г.

Обява.pdf публикувана на 18.09.2017 г.

Описание на поръчката.docx публикувано на 18.09.2017 г.

Образец 1 - Оферта.docx публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 2 - Информационен лист.doc публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 4 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, и 7 ЗОП.docx публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 5 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП.docx публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 6 - Декларация чл. 64, ал. 1, т. 9 ЗОП.docx публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 7 - Декларация чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 8 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.docx публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 9 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 6 ЗОП .docx публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 10.1 - Ценово предложение.docx публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 10.2 - Ценово предложение.docx публикуван на 18.09.2017 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация.xlsx публикувано на 18.09.2017

Приложение 2 - Финансов ресурс.xlsx публикувано на 18.09.2017 г.

Приложение 3 - Проект на договор.docx публикувано на 18.09.2017 г.

Сервизно обслужване и поддръжка на медицинската апаратура ползвана от „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД, с абонамент или при условията на повикване” по две обособени позиции

 • Категория: Събиране на оферти с обява
 • 15 Май

Договор - АПР ООД.pdf 11.07.2017 г.

Договор - Елпак Лизинг ЕООД.pdf 11.07.2017 г.

Договор - Интер Бизнес 91 ЕООД.pdf 11.07.2017 г.

Договор - Инфомед ЕООД.pdf 11.07.2017 г.

Договор - МТИ ООД.pdf 11.07.2017 г.

Договор - Марвена Диагностика ЕООД.pdf 11.07.2017 г.

Договор - Медиком 2000 ООД.pdf 11.07.2017 г.

Договор - Медикъл Имейджинг Сървиз ООД.pdf 11.07.2017 г.

Договор - Хроно ООД.pdf 11.07.2017 г.

Протокол.pdf публикуван на 14.06.2017 г.

Обява.pdf качена на 15.05.2017 г.

Информация. pdf качена на 15.05.2017 г.

Образец 1 - Оферта.docx качена на 15.05.2017 г.

Образец 2 - Информационен.doc качен на 15.05.2017 г.

Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc качено на 15.05.2017 г.

Образец 4 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП.docx качена на 15.05.2017 г.

Образец 5 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП.docx качена на 15.05.2017 г.

Образец 6 - Декларация чл. 64, ал. 1, т. 9 ЗОП.docx качена на 15.05.2017 г.

Образец 7 - Декларация чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРСdocx качена на 15.05.2017 г.

Образец 8 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.docx качен на 15.05.2017 г.

Образец 9 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 6 ЗОП.docx качен на 15.05.2017 г.

Образец 10.1 - Ценово предложение.docx качено на 15.05.2017 г.

Образец 10.2 - Ценово предложение.docx качено на 15.05.2017 г.

Описание на поръчката.docx качено на 15.05.2017 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация.xlsx качена на 15.05.2017 г.

Приложение 2 - Финансов ресурс.xlsx качен на 15.05.2017 г

Приложение 3 - Проект на договор.docx качен на 15.05.2017 г.

Сервизно обслужване и поддръжка на медицинска апаратура, собственост на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД, с абонамент или при условията на повикване по две обособени позиции

 • Категория: Събиране на оферти с обява
 • 11 Авг

Договор Медилон, ценово предложение, предложение за изпълнение качено на: 26.10.2016 г.

Договор Лидекс, ценово предложение, предложение за изпълнение качено на: 26.10.2016 г.

Договор подизпълнител  качено на: 26.10.2016 г.

Договор Диамед, ценово предложение, предложение за изпълнение  качено на: 26.10.2016 г.

Договор Емикронценово предложениепредложение за изпълнение  качено на: 13.10.2016 г.

Протокол качено на 12.09.2016 г.

obiava.pdf  качено на: 11.08.2016 г.

informazia.pdf  качено на: 11.08.2016 г.

-_1_inf.list1_ob.doc  качено на: 11.08.2016 г.

-_1_Teh._predlojenie_2.doc  качено на: 11.08.2016 г.

-_2_cenowo_predlovenie__1.1.docx  качено на: 11.08.2016 г.

-_2_cenowo_predlovenie__1.2.docx  качено на: 11.08.2016 г.

-_2_Deklaraciq_po_54_al.12ob.docx  качено на: 11.08.2016 г.

-_3_deklaracia_po_54_al.1_3-53ob.docx  качено на: 11.08.2016 г.

-_4_Образец_на_Оферта_Събиране_на_оферти_с_обява3.docx  качено на: 11.08.2016 г.

-_5_Spisak_uslugi4ob.docx  качено на: 11.08.2016 г.

-_6_Spisyk_teh.lica5ob.docx  качено на: 11.08.2016 г.

-_9_Dekla._po_CL.66_AL.1_PODIZP6ob.doc  качено на: 11.08.2016 г.

-10_Deklaracia_URISDIKCII_Cl.3_t.8_Pril.117ob.docx качено на: 11.08.2016 г.

Deklaraciq_tehn._oborudvane.docx  качено на: 11.08.2016 г.

proekto_dogovor_4.docx  качено на: 11.08.2016 г.

tehnicheska_specifikaciq1.docx  качено на: 11.08.2016 г.

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта