A+ R A-

Отдел "Административно-стопанско обслужване"

  • Категория: Административно - стопански блок

centr.foae

Началник на отдел:

 Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 91 58 360

 Администрация

Сектор "Администрация"

Екип:  

Мадлена Лалова-Костова – работник библиотека/архив/

Цеца Михайлова - куриер

Виолета Димитрова - деловодител

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 91 58 511

 

Сектор "Склад"

Екип:

Мария Николова

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 91 58 319

 

Сектор "Снабдяване"

Екип: 

Таня Мироева

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 91 58 343

Завеждащ сектор технически и автотранспорт : Иван Иванов 

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 91 58 360

Сектор "Автотранспорт"

Екип:

Димитър Василев, Георги Илиев, Крум  Христов, Енчо Георгиев, 

Работно време: 24 часа

Телефон за връзка: 91 58 508

 

Сектор "Технически"

Екип: 

Емил Кочев, Румен Веселинов, Митко Митов, Ангел Илиев

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 91 58 342

 

Сектор "Регистратура"

Екип: 

Радостина Юрукова  - зав. регистратура

Татяна Велчева - регистратор

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 91 58 500

 

Сектор "Болнично бельо"

Екип: 

Зоя Василева

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 91 58 597

 

Сектор "Санитарен контрол"

Екип: 

Мария Недева

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 91 58 359

 

Сектор "Централна стерилизация"

Екип:

Елена Шаламандова

Благовеста Спасова, Мариана Гълъбова

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 91 58 521

 

 

Отдел \\\"Финансово-счетоводно обслужване\\\"

  • Категория: Административно - стопански блок

Началник на отдел: Венелина Иванова Василева, гл. счетоводител

Сектор \\\"Счетоводство\\\"

Екип:

Виолета Митова - счетоводител

Анелия Диманова - счетоводител

Лиляна Вушева - счетоводител

Работно време: Ежедневно от 08.30 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 91 58 513 и 91 58514

 

 

Сектор \\\"Каса\\\" и \\\"ТРЗ\\\"

Екип:

Татяна Величкова, Елеонора Георгиева.

Работно време: Ежедневно от 08.30 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 91 58 525

 

Сектор \\\"Прехрана\\\"

Екип:

Руска Мечкарска – инструктор хранене

Винцислава Костова – инструктор хранене

Работно време: Ежедневно от 07.30 – 16.00 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 91 58 507

Отдел "Човешки ресурси"

  • Категория: Административно - стопански блок

Екип: 

Ася Стоянова Рондова– завеждащ човешки ресурси

Работно време: Ежедневно от 08.30 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 91 58 572

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта