A+ R A-

Отдел \\\"Финансово-счетоводно обслужване\\\"

Началник на отдел: Венелина Иванова Василева, гл. счетоводител

Сектор \\\"Счетоводство\\\"

Екип:

Виолета Митова - счетоводител

Анелия Диманова - счетоводител

Лиляна Вушева - счетоводител

Работно време: Ежедневно от 08.30 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 91 58 513 и 91 58514

 

 

Сектор \\\"Каса\\\" и \\\"ТРЗ\\\"

Екип:

Татяна Величкова, Елеонора Георгиева.

Работно време: Ежедневно от 08.30 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 91 58 525

 

Сектор \\\"Прехрана\\\"

Екип:

Руска Мечкарска – инструктор хранене

Винцислава Костова – инструктор хранене

Работно време: Ежедневно от 07.30 – 16.00 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 91 58 507

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта