A+ R A-

Приемно – консултативни кабинети

Приемно – консултативен кабинет за вътрешни заболявания

Осъществява се прием на пациенти със заболявания на гастроинтерстиналния тракт, пулмологични, нефрологични, ендокринологични и хематологични.

 

Екип: д-р Маряна Димова (лекар), Надя Димитрова Кръстева (мед.сестра)

Работно време: 24 часа всеки ден

Местоположение: партер

Тел. за контакти: 91 58 561 91 58 562

 

Приемно – консултативен кардиологичен кабинет

Осъществява прием на пациенти със заболявания на сърдечно-съдовата система.

Екип: д-р Петър Петров (лекар), Даниела Гълъбова (мед. сестра)

Работно време: 08.00 – 14.00 ч.

Местоположение: партер

Тел. за контакти: 91 58 559

 

Приемно – консултативен ендокринологичен кабинет

Осъществява прием на пациенти с ендокринни заболявания.

Екип: Марияна Гайдарска (мед. сестра)

Работно време: 07.30 – 16.00 ч.

Местоположение: първи етжаж

Тел. за контакти: 91 58 582

 

Приемно – консултативен кабинет за неврологични заболявания

Осъществява прием на пациенти с неврологични заболявания.

Екип:  (мед. сестра)

Работно време: 07.30 – 14.00 ч.

Местоположение: партер

Тел. за контакти: 91 58 509

 

Приемно – консултативен кабинет за бременни и жени с АГ заболявания

Осъществява прием на бременни пациентки и жени с акушеро-гинекологични заболявания.

Екип: Кристина Ангелова Илчева (акушерка)

Работно време: 07.00 – 14.30 ч.

Местоположение: партер

Тел. за контакти: 91 58 593

 

Приемно – консултативен кабинет за деца от 0 до 18 г. ненавършени

Осъществява прием на деца с пулмологични, нефрологични, неврологични и хематологични заболявания.

Екип: д-р Галена Пешева (лекар), 

Работно време: 08.00 – 16.30 ч.

Местоположение: партер

Тел. за контакти: 91 58 554

 

Консултативен кабинет за хирургични заболявания

Екип: 

Местоположение: втори етеж

Тел. за контакти: 91 58 535

 

Консултативен кабинет за очни заболявания

Екип: д-р Рени Йовчева Ханджиева (лекар)

Работно време: 11.30 – 15.30 ч. (понеделник, сряда и петък)

                                07.30 – 11.30 ч. (вторник и четвъртък)

Местоположение: втори етаж

Тел. за контакти: 91 58 586

 

Консултативен кабинет за УНГ заболявания

Екип: д-р Анжела Куманова (лекар)

Работно време: 11.30 – 15.30 ч. (четни дати) 15.30 – 19.30 ч. (нечетни дати)

Местоположение: втори етаж

Тел. за контакти: 91 58 586

 

Консултативен кабинет за кожни заболявания

Екип: 

Работно време: 07.30 – 19.30 ч.

Местоположение: втори етаж

Тел. за контакти: 91 58 328

 

 

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта