A+ R A-

ТЕЛК - І-ви и ІІ-ри състав

ТЕЛК с общ профил извършва експертна оценка на временно трайно намалена или трайно загубена работоспособност.

 

Първи състав на ТЕЛК

Адрес: София, бул. Христо Ботев № 120

Телефони за връзка: 02/ 9158 526 ; 931 30 49

Председател на ТЕЛК: д-р Валя Павлова Петрова

 

Втори състав на ТЕЛК

Адрес: София, бул. Мария Луиза № 191

Телефони за връзка: 02/ 931 38 81

Председател на ТЕЛК: д-р Мими Любенова Вачева

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта