A+ R A-

Отделение по неврология, интензивно лечение, физикална и рехабилитационна медицина и функционална диагностика на нервната система с ЕЕГ, ЕМГ, Невросонология и невроотология

  • Категория: Стационарен блок

nevrologia m

Отделението диагностицира и лекува пациенти със заболявания на централната нервна система.

Извършва се електроенцефалография, електромиография, доплерова сонография на екстракраниални и мозъчни артерии.

Отделението разполага с 33 легла.

Началник на отделение: д-р Надка Самарджиева

Прочети още...

Педиатрична клиника

  • Категория: Стационарен блок

detska kl

Клиниката разполага с 40 легла.

Извършват се ЕКГ, ехокардиографии, ФИД с бронходилатативен тест, алергологични пробри, електроенцефалограма, Доплер сонография, абдоминална ехография.

Началник клиника: Проф. д-р Владимир Спасов Попниколов

Телефон за контакт: 02/ 9313 081, 02/ 9158357

Прочети още...

Вътрешна клиника

  • Категория: Стационарен блок

vtr bolesti 1

Началник клиника: Доц. д-р. Валентин Иванов

Отделение по гастроентерология с дейности/направления/ по пулмология и нефрология

Отделението осъществява диагностична, лечебна и рехабилитационна дейност при пациенти с остри и обострени хронични заболявания в областта на гастроентерология, хематология, пулмология, алергология, нефрология, кардиология.

Осигурява ефективна и качествена медицинска дейност.

Отделението разполага с 36 легла, обособени в гастроентерологичен и хематологичен, пулмологичен, нефрологичен сектори.

Прочети още...

Кардиологична клиника

  • Категория: Стационарен блок

Кардиологична клиника с отделение за интензивно лечение на вътрешни заболявания, стационарно отделение и сектор за функционална диагностика с два подсектора

Кардиологичната клиника разполага с 26 легла в стационарно отделение и 10 - в отделение за кардиологично интензивно лечение на сърдечно съдовите усложнения. В клиниката се извършва диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания на сърдечно-съдовата система.

Началник клиника: проф. д-р Пламен Маринов Гацов

 

Прочети още...

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта