A+ R A-

Акушеро-гинекологична клиника

gen ot

В състава на АГ клиниката се включват :

  • Гинекологично отделение с дейности по анестезиология и легла за инвазивно лечение с 19 легла ;
  • Отделение за рискова бременост с 16 легла;
  • Родилно отделение с родилна зала и изолация със септична родилна зала  с 20 легла;
  • Неонатологично отделение  с 20 легла.

Извършват се гинекологични операции, включително и онкогинекологични.

Разполага със 80 легла.

Началник клиника: д-р Борко Исаков, тел. 0884597866

 gen ot operacionna

Гинекологично отделение с дейности по анестезиология и легла за инвазивно лечение

Началник на отделение: д-р Борко Исаков, тел. 0884597866 

Екип: Мая Минчева (ст.акушерка), д-р Краснодар Хаджийски (лекар-орд. акушер-гинеколог), д-р Иван Иванов (лекар-орд. акушер-гинеколог), д-р Жорес Стайков (лекар-орд. акушер-гинеколог), д-р Канарио Стойков (лекар-орд. акушер-гинеколог), д-р Антония Петрушева (лекар-специализант акушер-гинеколог), д-р Гергана Ленгарска (зав.сектор по анестезиология), Елена Савова (отг. акушерка), д-р Николай Нинов (лекар-орд. анестезиолог), д-р Богдан Белков (лекар-орд. анестезиолог), д-р Петко Аламуров (лекар-орд. анестезиолог), д-р Пенка Кинова-Миленкова (лекар-орд. анестезиолог), д-р Веселин Найденов (лекар-орд. анестезиолог), д-р Костадин Боянов (лекар-орд. анестезиолог).

тел за връзка: 9158548

Работно време: денонощно

Местоположение: ІІІ-ти етаж в стационарен блок

 

Отделение за рискова бременост

Началник на отделение: д-р Румен Христов

Екип: Михаела Кирова (ст. акушерка), д-р Станислав Александров (лекар-орд. акушер-гинеколог)

Тел за връзка: 9158320, 9158321

Работно време: денонощно

Местоположение: партерен етаж

 

Родилно отделение с родилна зала и изолация със септична родилна

Началник на отделение: д-р Борко Исаков, тел. 0884597866

Екип: Михаела Кирова (ст. акушерка), д-р Владислав Миков (лекар-орд. акушер-гинеколог), д-р Алфред Якуб (лекар-орд. акушер-гинеколог), д-р Владислава Джеджева (лекар-орд. акушер-гинеколог), д-р Михаил Ангелов (лекар-орд. акушер-гинеколог)

Тел за връзка: 9158591, 9158321

Работно време: денонощно

Местоположение: партерен етаж

 

Неонатологично отделение

Началник на отделение: д-р Бистра Попова

Екип: Полина Славова (ст. акушерка), д-р Дони Колева (лекар-орд. неонатолог), д-р Станка Анчова (лекар-орд.), д-р Мария Йочева (лекар-орд.), д-р Николинка Попова (лекар-орд.)

Тел за връзка 9158579

Работно време: денонощно

Местонахождение: на партерен етаж –стационарен блок до Родилно отделение.

 

Изписването на бебетата се извършва на входа на отделението от ул. ”Братя Миладинови”.

Гинекологично отделение: разположено на 3-ти етаж – стационарен блок;

Отделение за рискова бременост и Родилно отделение: разположено на партерен етаж – стационарен блок до централно фоайе

Вход за прием на родилки – от ул. ”Братя Миладинови”

Неонатологично отделение: на партерен етаж – стационарен блок до Родилно отделение.

Изписването на бебетата се извършва на входа на отделението от ул. ”Братя Миладинови”.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта