A+ R A-

Кардиологична клиника

Кардиологична клиника с отделение за интензивно лечение на вътрешни заболявания, стационарно отделение и сектор за функционална диагностика с два подсектора

Кардиологичната клиника разполага с 26 легла в стационарно отделение и 10 - в отделение за кардиологично интензивно лечение на сърдечно съдовите усложнения. В клиниката се извършва диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания на сърдечно-съдовата система.

Началник клиника: проф. Младен Владимиров Григоров

Заместник началник на клиника:доц. д-р Пламен Маринов Гацов

 

 cardio

Общо кардиологично отделение

Началник отделение: доц. Катерина Димитрова Витлиянова

Екип : д-р Емилия Панайотова Карчинова (ст. лекар-кардиолог), Стоянка Ангелова Топалова (ст.мед.сестра), д-р Ирена  Евгениева Цветкова (лекар-орд.терапевт),  д-р Моника Асенова Поповска (лекар),     д-р Жозефина Георгиева Георгиева (лекар-кардиолог), д-р Петър  Иванов Петров (лекар-кардиолог), д-р Атанас Иванов Киселов( лекар)

Телефони за контакт: 9158 595

Работно време: денонощно

 Kardio intenzivno

Отделение за кардиологично интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения, контрол върху критични нарушения в хемодинамиката

Началник отделение: д-р Георги Василев Тодоров

Екип : д-р Ивайло Илиев Неновски (ст. лекар кардиолог), Адриана Григорова Петрова (ст.мед.сестра), д-р Тодор Асенов Балабанов (лекар-орд. терапевт), д-р Слав Николаев Димитров (лекар), д-р Мима Ангелова Нягина-Калоянова (лекар-кардиолог) д-р Николай Сергеев Иванов (лекар), д-р Андрей Александров Андреев(лекар).

Телефон за контакт: 9158516

Работно Време: денонощно

 katlab

Отделение за инвазивна кардиология

Началник доц. д-р Пламен Маринов Гацов

Екип: д-р Райна Ташева (лекар-кардиолог), д-р Хасан Мохамад Камх(ст. лекар), доц. д-р Симеон Димитров(лекар- кардиолог),д-р Пенчо Велев Пенчев(ст.лекар- кардиолог), Аделина Милчева Милушева(ст. мед. сестра) 

Катетеризационната лаборатория разполага с ангиографски рентгенов апарат и екип с възможност за специализирани кардиологични и некардиологични диагностични и терапевтични процедури: Коронарографиии, аортографии , лява и дясна вертрикулография и др.

Във функционалния сектор се осъществяват електрокардиография, 24 часов ЕКГ мониторинг и RR мониторинг, Велоергометрия и ТТЕ и ТЕЕ ехокардиографии.

Местоположение: ІІ-ри етаж в стационарен блок

Работно време: 8.00-14.00ч.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта