A+ R A-

Отделение по неврология, интензивно лечение, физикална и рехабилитационна медицина и функционална диагностика на нервната система с ЕЕГ, ЕМГ, Невросонология и невроотология

nevrologia m

Отделението диагностицира и лекува пациенти със заболявания на централната нервна система.

Извършва се електроенцефалография, електромиография, доплерова сонография на екстракраниални и мозъчни артерии.

Отделението разполага с 33 легла.

Началник на отделение: д-р Надка Самарджиева

 

Екип: д-р Станислава Михайлова Каляшева (лекар-невролог), д-р Светлана Александрова Стефанова (лекар), д-р Светлазара Борисова Донева-Дончева (лекар-невролог), д-р Христин Христов (ст. лекар- невролог),  д-р Аничка Тодорова Първанова (лекар-невролог), д-р Красимира Младенова Донкова (лекар-невролог), д-р Любомир Иванов Ровелов (лекар-невролог), д-р. Виолета Симеонова (лекар), д-р Йоздемир Мурат (лекар), д-р Станислава Гуленова (лекар), Анелия Григорова (ст.мед.сестра)

Телефони за контакт:

Началник отделение: 02/ 9158 533

Старши ординатор: 02/ 9158 352

Лекари: 02/ 9158 566

Работно време: денонощно

Местоположение: четвърти етаж на стационарен блок

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта