A+ R A-

Обяви за пациента

Квантиферонов тест

  • Категория: Uncategorised

 

523184134 612x612

В клинична лаборатория към пневмофтизиатрични приемни кабинети се изработва квантиферонов тест. Това е имунологичен тест за откриване на туберкулозна инфекция.

Кръв за това изследване се взема всеки делничен ден без петък и предпразнични дни, от 08:00 до 12:00ч.

Теста е безплатен за жителите на гр. София. За целта пациентът трябва да се снабди с Бланка №119 МЗ, наричана още медицинско направление или "зелен талон" от личен лекар. За пациенти от други части на страната цената е 105 лв.

Резултатите се получават след минимум 3 дни от датата на вземане на кръв.

За справки: тел. 02/ 9158326

 

проект "Подобряване на уменията и компетенциите на заетите лица във II МБАЛ - София ЕАД и партньора IV МБАЛ - София ЕАД"

  • Категория: Uncategorised
eu soc logo op pe hr logo


проект "Подобряване на уменията и компетенциите на заетите лица във II МБАЛ - София ЕАД и партньора IV МБАЛ - София ЕАД"

На 27.02.2018г. ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД стартира проект "Подобряване на уменията и компетенциите на заетите лица във II МБАЛ - София ЕАД и партньора IV МБАЛ - София ЕАД", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основната цел на проекта е осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на 444 заети лица в II МБАЛ - София и IV МБАЛ - София ЕАД, чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

Основните дейности по проекта са:

Предоставяне на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация на 83 заети лица в II МБАЛ - София ЕАД и IV МБАЛ - София ЕАД.

Предоставяне на обучение за придобиване на ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" и 4 „Дигитална компетентност“ на 361 заети лица в II МБАЛ - София ЕАД и IV МБАЛ - София ЕАД.

Очакваните резултати по проекта са:

Предоставено професионално обучение на 83 заети лица в II МБАЛ - София ЕАД и IV МБАЛ - София ЕАД и придобита II СПК по професия 723020 Болногледач, специалност 7230201 Здравни грижи;

Предоставено обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" по английски език на 346 заети лица в II МБАЛ - София ЕАД и IV МБАЛ - София ЕАД;

Предоставено обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ на 15 заети лица в IV МБАЛ - София ЕАД.

Обща стойност на проекта: 380 105 лв., от които 323 089,25 лв. европейско и 57 015,75 лв. национално съфинансиране.

 

 


 

Проект № BG05M9OP001-1.021-0402-C01 "Подобряване на уменията и компетенциите на заетите лица във II МБАЛ - София ЕАД и партньора IV МБАЛ - София ЕАД", се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

профилактични прегледи

  • Категория: Uncategorised

„ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД

Болницата обявява безплатни кардиологични прегледи месеците април, май и юни, всеки последен петък в часовете от 10.00 – 12.00 часа. Прегледите ще се извършват в Приемно-консултативен кабинет за кардиологични заболявания.

Прегледа включва: ЕКГ, измерване на кръвно налягане и преглед от специалист.

Записаните да носят налична документация, относно сърдечно-съдовият си статус.

Записване за преглед ежедневно на тел. 91 58 500 от 12.30 часа до 15.00 часа.

Дадите са:

24.04.2015 година

29.05.2015 година

26.06.2015 година

Процедури

  • Категория: Uncategorised

Няма текущи процедури

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта