A+ R A-

Вътрешен конкурентен избор по рамкови споразумения на ЦОП

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-110 от 01.03.2021 г. за нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД

  • Категория: Вътрешен конкурентен избор по рамкови споразумения на ЦОП
  • Публикувана на Вторник, 28 Септември 2021 11:26
  • Посещения: 2

Покана_по_РД_-_11-_110_-_01.03.pdf   - 28.09.2021 г.

Проект_на_договор_3.docx  - 28.09.2021 г.

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-158 от 26.03.2021 г. за нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД

  • Категория: Вътрешен конкурентен избор по рамкови споразумения на ЦОП
  • Публикувана на Вторник, 28 Септември 2021 11:23
  • Посещения: 2

Покана_по_РД_-_11-_158_-_26.03.pdf  - 28.09.2021 г.

Проект_на_договор_2.docx  - 28.09.2021 г.

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г. за нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД

  • Категория: Вътрешен конкурентен избор по рамкови споразумения на ЦОП
  • Публикувана на Понеделник, 27 Септември 2021 11:49
  • Посещения: 2

Покана_-_РД_-_11_-_62.pdf - 27.09.2021 г.

Проект_на_договор.docx - 27.09.2021 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта