A+ R A-

Платени електронни административни услуги от Втора МБАЛ София

  • Категория: Електронни административни услуги
  • Посещения: 11

Втора МБАЛ София предлага следните платени административни услуги

1. Издаване на дубликат на епикриза, издадена преди не повече от 3 г 5.00 лв.
2. Издаване на дубликат на епикриза, издадена преди повече от 3 г. 10.00 лв.
3. Издаване на дубликат на аутопсионен протокол 12.00 лв.
4. Такса по заявление за предоставяне на здравна информация за ИЗ с дата от предходните 3 години; 5.00 лв. + по 1.00 лв. за всяка страница
5. Такса по заявление за предоставяне на здравна информация за ИЗ с дата повече от 3 години 5.00 лв. + по 1.00 лв. за всяка страница
6. Такса по заявление за дата и час на раждане 10.00 лв.

7.1

 

7.2

Административна такса за разглеждане на договор за клинично изпитване/проучване

Административна такса за разглеждане на допълнително споразумение/анекс към договор за клинично изпитване/проучване

500.00 лв.

 

500.00 лв.

8. „Доставка на архивни документи“ от архивохранилище 12.50 лв.Плащане

Възможности за плащане:

1.По банковата сметка.

ОБЩИНСКА БАНКА АД
IBAN: BG47 SOMB 9130 1027 3753 02
BIC: SOMBBGSF

2. На каса във болницата.

Сума за плащане

Според посочения ценоразпис и допълнителните страници. След обработване на вашата заявка и изготвяне на документите ще получите съобщение на посочения от вас имейл (телефон) за точната сума по заявлението.

Получаване

Възможности за получаване

1. От деловодството на болницата.

2. Чрез системата за сигурно електронно връчване.

За да ползвате системата за сигурно електронно връчване трябва предварително да бъдете регистриран в нея.

За регистрация се изисква едно от следните средства за идентификация: електронен подпис, ПИК от НАП или ПИК от НОИ

Пълна информация за системата за сигурно електронно връчване.

Подаване на заявления

За да ползвате платени електронни услуги е необходима да подадете електронно заявление

При подаване на заявлението се съгласявате с политиката защита на лични данни (GPDR)

Подай заявление

Контрола върху електронните административни услуги се осъществява от Държавна агенция "Електронно управление"

 

Защита на личните данни (GPDR)

  • Категория: Електронни административни услуги
  • Посещения: 31

ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ–СОФИЯ” ЕАД

Бул. „Христо Ботев” № 120, тел. 02/91 58 340, secondmbal@abv.bg

 

Политика за поверителност на личните данни

Този уебсайт („Сайтът“) се управлява от Втора многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, район Сердика, бул. „Христо Ботев“ No 120, с ЕИК 000689022 (Втора МБАЛ-София). Втора МБАЛ-София отдава голямо значение на защитата на личните данни и се задължава да съблюдава законовите разпоредби за защита на данните. Целта на настоящата политика е да бъдете информирани какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и какви са Вашите права. Прочети още...

Как функционира надградената Система за сигурно електронно връчване

  • Категория: Електронни административни услуги
  • Посещения: 66

 

Електронни административни услуги от Втора МБАЛ София

можете да получите чрез 

ССЕВ - Система за сигурно електронно връчване

Държавна агенция „Електронно управление”

 

 

1. Като Физическо лице ще имате достъп до личните си получени и изпратени съобщения, както и да управлявате своя профил. Моля, изберете начин за удостоверяване на Вашата самоличност при регистрация в системата за сигурно електронно връчване на адрес https://edelivery.egov.bg

Прочети още...

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта