A+ R A-

Как функционира надградената Система за сигурно електронно връчване

 

Електронни административни услуги от Втора МБАЛ София

можете да получите чрез 

ССЕВ - Система за сигурно електронно връчване

Държавна агенция „Електронно управление”

 

 

1. Като Физическо лице ще имате достъп до личните си получени и изпратени съобщения, както и да управлявате своя профил. Моля, изберете начин за удостоверяване на Вашата самоличност при регистрация в системата за сигурно електронно връчване на адрес https://edelivery.egov.bg

 2. По подразбиране страницата предлага регистрация на Физическо лице. Избирате идентификатор, чрез които искате да се регистрирате - в случая Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като съдържа и възможност за регистрация с ПИК на НАП или НОИ.

3. За да се регистрирате с персонален идентификационен код на НОИ, е необходимо да имате такъв. Ако нямате издаден, може да се запознаете с процедурата за получаване на ПИК на адрес: www.nssi.bg

4. За да се регистрирате с персонален идентификационен код на Националната агенция по приходите (НАП) е необходимо да имате такъв. Ако нямате издаден, можете да се запознаете с процедурата на официалната интернет страница на НАП. След избора въведете Вашия идентификатор (ЕГН) и Вашия ПИК или КЕП, и попълнете изискуемата информация.

5. След успешно извършената регистрация, Влезте в профила си за да проверите или изпратите необходимата Ви съобщения.

6. За изпращане на съобщение, потребителят трябва да избере бутон „Вход“ и да влезе в профила си чрез КЕП, чрез ПИК на НАП или чрез ПИК на НОИ, след което се отваря началният екран на Системата за сигурно електронно връчване

7. Всяко физическо лице може да изпрати ново съобщение чрез меню „Изпрати съобщение“ . При избор на менюто се визуализират шаблоните, за които има права за работа съответното физическо лице.

8. След избор на шаблон се зарежда формата за изпращане на съобщение, съгласно съответния шаблон. Със звезда (*) се отбелязват задължителните за попълване полета, без които съобщението не може да бъде изпратено.

9. В случай че шаблонът не отговаря на нуждите на потребителя, той може да избере бутон „Откажи“ и след потвърждаване да се върне на страницата за избор на шаблон. Получателят на съобщението се указва чрез бутон „Добави“ – където може да изберете „Втора МБАЛ ЕАД –София“ в поле получател. Изпращачът може да избере няколко получателя, включително да изпрати съобщение до всички потребители, обособени в целева и/или профилна група (Фигура 11). Вече добавените получатели се визуализират след текста „Избрани получатели“ и могат да бъдат премахвани чрез избор на хикса (х) до името/наименованието на получателя (Фигура 11). Всички избрани получатели се добавят чрез избор на бутон „Добави“.
10. За изпращането на съобщението се попълва заглавие, което следва да обобщава целта на съставеното съобщение. Попълват се всички други задължителни атрибути, съгласно изискванията на шаблона. За изпращане на съобщението се избира бутон „Изпрати“.

11. След изпращане, съобщението се визуализира в меню „Получени съобщения“ на получателите. В менюто най-отгоре се показват съобщенията, които не са прочетени от потребителя. Те се обозначават с изцяло син плик в колона „Статус“, като за тях няма налична информация в колони „Връчено“ и „Получено от“.

12. За всяко съобщение се визуализира информация за статус (колона „Статус“ - отворено/ново), изпращач (колона „Връчител“), заглавие на полученото съобщение (колона „Заглавие“) и дата и час на изпращане (колона „Изпратено“). За прочетените от потребителя съобщения се визуализира и информация за дата и час на връване (колона „Връчено“) и за лице, от което съобщението е отворено (колона „Получено от“).

13. За по-лесна и бърза ориентация на потребителите е възможно търсене в получените съобщения (бутон „Търсене в получени съобщения“). Потребителят може да въведе само един критерий за търсене или да попълни два и повече. За прилагане на филтрите се избира бутон „Търси“. Когато е допуснал неточност или иска да извърши различно търсене, потребителят може да изчисти текста в попълнените полета или да избере бутон „Изчисти филтрите“.

14. За преглед на получено съобщение потребителят трябва да последва линка в колона „Заглавие“. Текстът в тази колона представлява заглавието на съобщението. След избор на линка може да се извърши преглед на Връчител, Съдържание, дата и час на подаване, дата и час на връчване, връчените документи,

Пълната помощна нагледна информация за работа със „Система за сигурно електронно връчване“ може да получите от тук: https://edelivery.egov.bg/Help

 

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта