A+ R A-

Платени електронни административни услуги от Втора МБАЛ София

Втора МБАЛ София предлага следните платени административни услуги

Номер Услуга Цена c ДДС
1. Издаване на дубликат на епикриза, издадена преди не повече от 3 г 6.00 лв.
2. Издаване на дубликат на епикриза, издадена преди повече от 3 г. 12.00 лв.
3. Издаване на дубликат на аутопсионен протокол 14.40 лв.
4. Такса по заявление за предоставяне на здравна информация за ИЗ с дата от предходните 3 години; 6.00 лв. + по 1.20 лв. за всяка страница
5. Такса по заявление за предоставяне на здравна информация за ИЗ с дата повече от 3 години 6.00 лв. + по 1.20 лв. за всяка страница
6. Такса по заявление за дата и час на раждане 12.00 лв.

7.1

Такса за административно-правно обслужване на договор за клинично проучване с планирана продължителност на проучването до 1 /една: година, считано от датата на подписване на договора

900.00 лв.

7.2

Такса за административно-правно обслужване по договор за клинично проучване с планирана продължителност на проучването от 1 до 2 години, считано от датата на подписване на договора

2 100.00 лв.

7.3

Такса за административно-правно обслужване по договор за клинично проучване с планирана продължителност на проучването над 2 години, считано от датата на подписване на договора

3 300.00 лв.

7.4

Такса за анекс към договор за текущо клинично проучване

660.00 лв.

8. „Доставка на архивни документи“ от архивохранилище 15.00 лв.Плащане

Възможности за плащане:

1.По банковата сметка.

ОБЩИНСКА БАНКА АД
IBAN: BG47 SOMB 9130 1027 3753 02
BIC: SOMBBGSF

2. На каса във болницата.

Сума за плащане

Според посочения ценоразпис и допълнителните страници. След обработване на вашата заявка и изготвяне на документите ще получите съобщение на посочения от вас имейл (телефон) за точната сума по заявлението.

Получаване

Документите издадени от болницата съдържат лични данни, представянето им е възможно единствено по един от следните начини:

1. От деловодството на болницата.

2. Чрез системата за сигурно електронно връчване.

За да ползвате системата за сигурно електронно връчване трябва предварително да бъдете регистриран в нея.

За регистрация се изисква едно от следните средства за идентификация: електронен подпис, ПИК от НАП или ПИК от НОИ

Пълна информация за системата за сигурно електронно връчване.

Подаване на заявления

За да ползвате платени електронни услуги е необходима да подадете електронно заявление

При подаване на заявлението се съгласявате с политиката защита на лични данни (GPDR)

Подай заявление

Контрола върху електронните административни услуги се осъществява от Държавна агенция "Електронно управление"

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта