A+ R A-

Условия за прием

  • Категория: Информация
  • Посещения: 7194

Условия за прием

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗИСКВАНЕ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ Е

ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ВАЛИДЕН ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ /ОРИГИНАЛ/
ПРИ ПРИЕМАНЕ И ПРИ ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА ОТ ЛЗ.

Ако състоянието Ви налага приемане в болницата, на "Регистратура" на Втора МБАЛ ще бъдете уведомени за възможностите по време на лечението и престоя Ви – избор на лекуващ екип, избор на стая и допълнителни удобства, както и за стойността на лечението, ако нямате направление от лекуващия Ви лекар или се налага доплащане /при допълнителни услуги, за специфични консумативи и др./.

Вие можете да бъдете приети за болнично лечение след консултация със специалист от Диагностично–консултативния ни блок по един от следните 3 начина:

1. Постъпването за болнично лечение, независимо от това, че имате необходимото направление, става единствено и само по преценка на съответния специалист на Диагностично–консултативния блок на болницата. Направление №7 за хоспитализация може да Ви бъде издадено от болницата само по спешност, при положение, че не сте докарани с ЦСМП.

2. Ако не сте здравноосигурено лице или нямате необходимото направление - срещу заплащане по ценоразписа на болницата.

3. Ако сте допълнително здравно осигурен, разходите Ви ще бъдат покрити от Вашия здравен фонд. Предварително попитайте служителя на регистратурата, дали болницата има сключен договор с Вашия фонд и какво е Вашето покритие.

Подкатегории

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта