A+ R A-

Договори с НЗОК - Кл. пътеки

Списък на клиничните пътеки, за които Втора МБАЛ има сключен договор с НЗОК за 2023г.

 

16  Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или  интервенционално лечение
17.1 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години
18.1 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация за лица над 18 години
20.1 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания за лица над 18 години
24 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове
25 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
26 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик
28 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с перисистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация
30.1 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години
31.1 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица над 18 години
32.1 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години
33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения
36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
38 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
39 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхолит при лица над 18-годишна възраст
40.1 Бронхиална астма: среднотежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
40.2 Бронхиална астма: среднотежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
41.2 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
42.1 Гнойно възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
45 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система
48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст
49 Диагностика и лечение на бронхолит в детска възраст
50.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години
51.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
52.1 Диагностика и лечение на паренхимин мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години
53.1 Диагностика и лечение на субрахноиден кръвоизлив при лица над 18 години
54.1 Диагностика и специфично  лечение на остра хронична демиелинизираща полиневропатия /Гилен Баре/ при лица над 18 години
56.1 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви /ЧМН/, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години
60 Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
61 Диагностика и лечение на мултиплена скрелоза
62.1 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи
64.1 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
67 Диагностика и лечение на паркинсонова болест
68.1 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18г.
69.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18 годишна възраст
70.1 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18 годишна възраст
71.1 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18 годишна възраст
72.1 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18 годишна възраст
73.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система /ХБС/, панкреаса и теритонеума за лица над 18 годишна възраст
74.1 Диагностика  и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18 годишна възраст
75.1 Диагностика  и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания /цироза/ за лица над 18 годишна възраст
76.1 Диагностика  и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18 годишна възраст
78.1 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
79.1 Диагностика и лечение на заболяванея на щитовидната жлеза при лица над 18 години
82.1 Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години
83.1 Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години
84 Диагностика  и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит
84.2 Диагностика  и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит за лица под 18
88.1 Хронична бъбречна недостатъчност при лица  над 18 години
111 Диагностика  и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детска възраст
113.1 Диагностика и консервирано лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48часа
113.2 Диагностика и консервирано лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето
255 Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции
261 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система
263.1 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система
264 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и следоперативни интервенции
265.1 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта