A+ R A-

Свободна длъжност за Лекар специализант по нервни болести

  • Категория: Кариери
  • Публикувана на Сряда, 06 Януари 2016 08:07
  • Посещения: 2094

"ВТОРА МБАЛ- София" ЕАД бул. Хр. Ботев 120 на основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява свободна длъжност за Лекар специализант по нервни болести - 1 бр.

Документи за участие: Заявление за участие, професионална автобиография, копия от лична карта, диплома за завършено више образование, придобити специалности / ако има такива. Удостоверения за членство в БЛС. Копие от трудова книжка. 

Място и срок за подаване на документите: Документите се подават в деловодството на болницата - бул. Хр. Ботев 120, гр. София. Срок за подаване на документите - 10 дни след публикуване на обявата. Тел. за справки 02 9158572

Изпълнителен Директор

Подпис

ДОЦ. Д-Р СТЕФАН УЗУНОВ

ИЗТЕГЛИ ОБЯВАТА

Специализанти

  • Категория: Кариери
  • Публикувана на Петък, 20 Февруари 2015 09:17
  • Посещения: 3152

obiava.pdf

  • Категория: Кариери
  • Публикувана на Понеделник, 29 Юни 2015 

obiava 1

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта