A+ R A-

Договори с други лечебни заведения на които ВТОРА МБАЛ е възложител

  • Категория: Договори за медицински услуги
  • Посещения: 1371

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С ДРУГИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, НА КОИТО ВТОРА МБАЛ Е ВЪЗЛОЖИТЕЛ

№ по регистър Лечебно заведение Предмет на договора Срок на договора Координатор и отговорник по договора
1. НЦЗПБ Медико-диагностични изследвания, съгласно ПМС №255/17.10.2012 г., публикувано на официалния сайт на центъра 31.12.2017 г. д-р Мария Чорбева
5. .„СБАЛОЗ” ЕООД Нуклеарно медицински изследвания и консултации 31.12.2017 г. д-р Мария Чорбева
7. Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина” Осигурява 24 часова връзка с цел превеждане за лечение на пациенти с усложнения 31.12.2017 г. д-р Мария Чорбева
11. СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД Консултации по следните специалности: инфекциозни болести и паразитология 31.12.2017 г. д-р Мария Чорбева
12. V-та МБАЛ-София” ЕАД Офталмолог, уролог, консултация с хабилитирано лице , хирург, хемодиализа, КАТ, 31.12.2017 г. д-р Мария Чорбева
18. „Лора-Медицински център” ЕООД Консултации и прегледи от специалисти от кожно-венерически кабинет 31.12.2017 г. д-р Мария Чорбева
20. „СБАЛ по Детски болести – Проф. Иван Митев” ЕАД Изследвания за вроден хипотиреодизъм, скрининг за вродена надбъбречна хиперплазия 31.12.2017 г. д-р Мария Чорбева
21. СРЗИ Извършване на профилактични, медико-диагностични изследвания /микробиологични, вирусологични, паразитологични/ 31.12.2017 г. д-р Мария Чорбева
24. НЦТХ Безвъзмездно предоставяне на кръв и кръвни съставки 31.12.2017 г. д-р Мария Чорбева
25. НЦТХ Имунохематологични изследвания 31.12.2017 г. д-р Мария Чорбева
26. І-ва МБАЛ Офталмолог, ЯМР, КАТ,Хирург 31.12.2017 г.

Д-р Мария Чорбева

27. УМБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕАД Високоспециализирани молекулярнобиологични изследвания 03.04.2018 г.

Д-р Мария Чорбева

28. .„СБАЛ па акушерство и гинекология” ЕАД Генетични изследвания 31.12.2017 г. Д-р Мария Чорбева

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта