A+ R A-

Диагностика

Втора МБАЛ предоставя специализирана диагностично-лечебна дейност по следните медицински специалности: Кардиология, Педиатрия, Гастроентерология, Пневмология и фтизиатрия, Нефрология, Ендокринология, Неврология.

 

Диагностичната дейност включва  прегледи от специалисти, изследвания в Клинична и Микробиологична лаболатории и в Отделение по образна диагностика. Високо- специализираната диагностика включва:

 

 • Ехокардиография,
 • Електрокардиостимулация,
 • Трансезофагиална ехокардиография
 • Холтер артериално налягане,
 • Холтер ЕКГ,
 • Стрес тест.
 • Ехография на коремните органи
 • Фиброгастродуоденоскопия
 • Колоноскопия
 • Сигмоидоскопия
 • Ехография /сонография/ на щитовидната жлеза или гръдната жлеза
 • Доплерово изследване на артериални съдове
 • Функционално изследване на дишането
 • ЕЕГ
 • ЕМГ
 • Отоневрологично изследване
 • Доплерова сонография на екстракраниални артерии

Всички диагностични изследвания се заплащат на касата на болницата съгласно ценоразписа на “Втора МБАЛ -София" - ЕАД.


Периодично в болницата се провеждат профилактични прегледи по профила на медицинските специалности . Информация може да се получи в раздела „Обяви за пациенти“.

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта