A+ R A-

Стационарен прием

Пациентите постъпват в болницата чрез направление за хоспитализация от Центъра на спешна медицинска помощ, личен лекар, специалист от Диагностично – консултативен и медицински център /включително и от частни/, от други болници, по личен избор. Болницата има сключен договор с НЗОК и приема денонощно спешно болни.

 

Към кардиологична клиника се извършват:

 •  Инвазивна диагностика и лечение /безкръвни операции на периферни съдове/ на сърдечно-съдови заболявания;
 • Холтер за ЕКГ и кръвно налягане 24 часа;
 • Ехокардиография с Доплер Велоергометрия;
 • Доплер сонография на периферните артериални и венозни съдове;
 • Доплер сонография на екстракраниални мозъчни съдове. Фибробронхоскопия;
 • Алергологични поливалентни тестувания и функционално изследване на дишането;
 • Фиброгастроскопия с биопсия и полипектомия;
 • Стомашни и дуоденалнн сондирания;
 • Сигмоидоскопия и ректоскопия;
 • Абдоминална ехография;
 • Ехография на щитовидна жлеза.

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта