A+ R A-

Стационарен прием

Пациентите постъпват за стационарно лечение чрез направление за хоспитализация и амбулаторен лист, издадени от общопрактикуващ лекар или специалист от доболнична помощ, както и от екип  на ЦСМП. Приемът е планов и по спешност. За плановия прием е необходимо заплануване в съответния  Приемно-консултативен кабинет.

 

Необходими документи и принадлежности за хоспитализация:

  • Направление за хоспитализация- талон №7 от Общопрактикуващ лекар или специалист
  • Амбулаторен лист от насочващ лекар
  • Лична карта или друг валиден документ за самоличност
  • Лична амбулаторна карта/ЛАК/ при необходимост от издаване на болничен лист
  • Резултати от извършени до момента изследвания, консултации и други медицински документи.
  • Точна информация за Личен лекар и изписвани от него лекарства , заплащани от НЗОК
  • Лични тоалетни принадлежности


Свиждане с пациентите има всеки ден от 16.00 до 18.00часа /с изключение на временно наложени ограничения при извънредна епидемична обстановка/
Информация за лекуваните пациенти може да се получи всеки ден в час, определен от всяко отделение и оповестен в Правилника за вътрешния ред.
Изписването на пациентите се извършва между 10 и 11ч., след оформяне на документите.
При изписване отново се изисква лична карта.
На пациентите се издават 2 броя епикризи.
Ако е необходимо се издава болничен лист.
Пациентите имат право на два контролни прегледа в рамките на един месец.
За ден болничен престой, пациентите заплащат потребителска такса от 5.80лв. на касата на болницата. За една година максималният брой дни със заплатена потребителска такса е 10.
Освободените от потребителска такса пациенти, следва да представят съответния документ, който дава основание за освобождаване.

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта