A+ R A-

Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-387/01.09.2020 г., изм. и допълнена със Заповед № РД-01-683/15.10.2020 г., изм. и допълнена със Заповед № РД-01-689/19.10.2020 г., изм. и допълнена със Заповед № РД-01-690/19.10.2020 г., изм. и допълне

 

На основание чл. 9, т. 1 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции, чл. 63в от Закона за здравето във връзка със Заповед № 439/27.07.2020 г. и писмо с изх. № 16-21-328/31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД-01-387/01.09.2020 г. на директора на Столична РЗИ за създаване на Координационен център за борба с COVID-19 на територията на София-град с 24 часов режим на работа/7 дни в седмицата, усложнената епидемична обстановка и нарастващия брой на заразените с новия коронавирус лица на територията на София град,

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Изменям и допълвам Приложение № 1 към Заповед № РД-01-387/01.09.2020

г., изм. и допълнено със заповед № РД-01-683/15.10.2020 г., изм. и допълнена със Заповед № РД-01-689/19.10.2020 г., изм. и допълнена със Заповед № РД-01-690/19.10.2020 г.,  изм. и допълнена със Заповед № РД-01-702/21.10.2020 г. и изм. и допълнена със Заповед № РД-01-710/22.10.2020 г. – Лечебни заведения за болнична помощ приемащи  пациенти с COVID-19, като:

1.1.  за лечебното заведение МИ МВР СОФИЯ

 Zapoved__izm.dop61.docx

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта