A+ R A-

„Втора многопрофилна болница за активно лечение-София” ЕАД набира доброволци - лекари медицински сестри, лаборанти /клинични, микробиологични, рентгенови/ и санитари.

 

„Втора многопрофилна болница за активно лечение-София” ЕАД на основание Заповед № РД-01 -121/11.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД-01- 115/12.03.2020 г. на директора на СРЗИ реорганизира дейността си за прием на пациенти с COVID-19 инфекцията. Лечебното заведение набира доброволци - лекари медицински сестри, лаборанти /клинични, микробиологични, рентгенови/ и санитари. Желаещите да се включат в борбата с COVID-19 инфекцията да се обаждат на телефон :02 9158340

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта