A+ R A-

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА, СОБСТВЕНОСТ НА ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ ЕАД, С АБОНАМЕНТ ИЛИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПОВИКВАНЕ, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Изпълнен договор - АПР ООД.pdf 12.11.2018 г.

Изпълнен договор - Евромед 7 ООД.pdf 12.11.2018 г.

Изпълнен договор - Елпак Лизинг ЕООД.pdf 12.11.2018 г.

Изпълнен договор - Интер Бизнес 91 ЕООД.pdf 12.11.2018 г.

Изпълнен договор - Лидекс 2000 ООД.pdf 12.11.2018 г.

Изпълнен договор - Марвена Диагностика ООД.pdf 12.11.2018 г.

Изпълнен договор - Медиком 2000 ООД.pdf 12.11.2018 г.

Изпълнен договор - Медикъл Имейджинг Сървиз ООД.pdf 12.11.2018 г.

Изпълнен договор - МТИ ООД.pdf 12.11.2018 г.

Сключен договор 10 Качен на 14.06.2016 г.

Сключен договор 9 Качен на 14.06.2016 г.

Сключен договор 8  Качен на 14.06.2016 г.

Сключен договор 7  Качен на 14.06.2016 г.

Сключен договор 6 Качен на 14.06.2016 г.

Сключен договор 5 Качен на 14.06.2016 г.

Сключен договор 4 Качен на 14.06.2016 г.

Сключен договор 3 Качен на 14.06.2016 г.

Сключен договор 2 Качен на 14.06.2016 г.

Сключен договор 1 Качен на 14.06.2016 г.

Протокол от комисия 11.04.2016.pdf Качен на 13.04.2016 г.

Решение 13.04.2016.pdf Качено на 13.04.2016 г.

Решение прекратяване чл.39 ал.1 т.1 от ЗОП.pdf  Качено на 13.04.2016 г.

Решение прекратяване чл.39 ал.1 т.2 от ЗОП.pdf Качено на 13.04.2016 г.

Съобщение до участниците Качено на 24.03.2016 г.

Решение.pdf   Качен на 10.12.2015 г.

Обявление.pdf  Качен на 10.12.2015 г.

Документация.jpg    Качен на 10.12.2015 г.

Описаниена_поръчката_мед.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Техн._предл._Прил.16.doc Качен на 10.12.2015 г.

Декл.-списък_на_техн.лица_Прил.6.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Декл._конфид._чл.33_ал.4_Прил.12.doc   Качен на 10.12.2015 г.

Декл._приемане_усл._на_дог._Прил.9.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Декл._списък_дог._Прил.14.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Декл._съгласие_подизп.__Прил._10.docx    Качен на 10.12.2015 г.

Декл._техн._оборуд._Прил._5.docx    Качен на 10.12.2015 г.

Декл._чл.47_ал.9_Прил.7.docx    Качен на 10.12.2015 г.

Декл._чл.55_и_56_подизп._Прил._11.doc    Качен на 10.12.2015 г.

Декл._чл.56_ал.1_т.6._Прил.8.docx    Качен на 10.12.2015 г.

Декл._юрисдикции_чл.3_т.8_Прил._13.docx    Качен на 10.12.2015 г.

Оферта_прил._17.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Писмо_до_медиите.png    Качен на 10.12.2015 г.

Предст._участник_Прил._3.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Проект_на_договор_Прил._15.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Списък_на_докум._Прил._2.docx   Качен на 10.12.2015 г.

ТЕХН._СПЕЦИФИКАЦИЯ_Прил.1.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Ценово_предложение_об._поз._1_Прил.4.1.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Ценово_предложение_об._поз._2_Прил.4.2.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Протокол от комисия 01.03.2016 Качен на 01.03.2016 г.

Протокол 2 от комисия 24.03.2016.pdf  Качен на 24.03.2016 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта