A+ R A-

Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Кабинет по трансфузионна хематология и Клинична патология за срок от две години за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД”, по четири обособени позиции

Решение - прекратяване.pdf качено на 02.03.2017 г.

Решение прекратяване.pdf качено на 02.03.2017 г.

сключени договори

Аквахим_АД.pdf качено на 10.02.2017 г.

АПР_ООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

Интер_Бизнес 91 ЕООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

Марвена_Диагностика_ЕООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

Химтекс_ООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

МТИ_ООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

Елта_90М_ООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

Елпак_Лизинг_ЕООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

Елит_Медикал_ООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

Грин_БГ_ООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

БГ_МЕД_ЕООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

Топ_Диагностика_ООД_.pdf качено на 10.02.2017 г.

Ридаком_ЕООД_.pdf качено на 10.02.2017 г.

РЕШЕНИЕ Качено на 3.11.2016 г.

ПРОТОКОЛ НОМЕР 3 Качено на 3.11.2016 г.

ПРОТОКОЛ НОМЕР 2  Качено на 3.11.2016 г.

Съобщение до участниците  Качено на 10.08.2016 г.

Протокол No 1.pdf Качено на 27.06.2016 г.

Обявление.pdf Качено на 13.04.2016 г.

Решение.pdf Качено на 13.04.2016 г.

Описание на поръчката.pdf Качено на 13.04.2016 г.

Писмо до медиите.jpg Качено на 13.04.2016 г.

Техническа спецификация Прил. 1.xls Качено на 13.04.2016 г.

Списък на докум. Прил. 2.docx Качено на 13.04.2016 г.

Предст. участник Прил. 3.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл. техн. оборуд. Прил. 4.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл.-списък на техн.лица Прил. 5.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл. конфид. чл.33 ал.4 Прил. 6.doc Качено на 13.04.2016 г.

Декл._чл.47_ал.9_Прил.7.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл._чл.56_ал.1_т.6._Прил.8.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл._приемане_усл._на_дог._Прил.9.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл._съгласие_подизп. Прил._10.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл._чл.55_и_56_подизп._Прил._11.doc Качено на 13.04.2016 г.

Декл._списък_изп._доставки_Прил.12.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл._юрисдикции_чл.3_т.8_Прил._13.docx Качено на 13.04.2016 г.

Оферта_прил._14.docx Качено на 13.04.2016 г.

Проект_на_Договор_Прил.15.docx Качено на 13.04.2016 г.

Техн._предл._Прил.16.doc Качено на 13.04.2016 г.

Ценово_предложение_Прил.17.docx Качено на 13.04.2016 г.

 

 

 

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта