A+ R A-

Доставка по заявка на медицински консуматив за срок от две години за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД

Решение - прекратяване.pdf - 19.04.2017 г.

Решение за прекратяване.pdf - 19.04.2017 г.

Сключени договори

МТИ ООД.pdf качен на 11.04 2017 г.

Агарта ЦМ ЕООД.pdf качен на 11.04 2017 г.

Адванс Медикал ЕООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Б. Браун ЕООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Булмар МЛ ООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Вакпак Медикал ООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Екомет 90 ЕООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Екос Медика ООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Елпак Лизинг ЕООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Медилон ЕООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Прохелт ЕООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

РСР ООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Софарма Трейдинг АД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Хелмед ЕООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Решение качено на 24.01.2017 г.

Протокол 3 качено на 24.01-2017 г.

Протокол 2 качено на 24.01.2017г.

Писмо до участниците качено на: 26.10.2016 г.

Протокол No 1 Качено 17.08.2016 г.

Разяснение 3 Качено на 30.05.2016 г.

Разяснение 2 Качено на 19.05.2016 г.

Разяснение Качено на 12.05.2016 г.

Решение.pdf  Качено на 13.04.2016 г.

Обявление.pdf Качено на 13.04.2016 г.

Писмо до медиите.jpg Качено на 13.04.2016 г.

Описание на поръчката.pdf Качено на 13.04.2016 г.

Техн. спецификация Прил.1.xls Качено на 13.04.2016 г.

Списък на докум. Прил.2.docx Качено на 13.04.2016 г.

Предст. участник Прил.3.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл. техн. оборуд. Прил.4.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл.-списък на техн.лица Прил.5.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл. конфид. чл.33 ал.4 Прил.6.doc Качено на 13.04.2016 г.

Декл. чл.47 ал.9 Прил.7.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл. чл.56 ал.1 т.6. Прил.8.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл. приемане усл. на дог. Прил.9.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл. съгласие подизп. Прил. 10.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл. чл.55 и 56 подизп.Прил. 11.doc Качено на 13.04.2016 г.

Декл. списък изп. доставки Прил.12.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл. юрисдикции чл.3 т.8 Прил.13.docx  Качено на 13.04.2016 г.

Оферта Прил.14.docx Качено на 13.04.2016 г.

Проект на Договор Прил.15.docx Качено на 13.04.2016 г.

Техн. предл. Прил.16.doc Качено на 13.04.2016 г.

Ценово предложение Прил.17.docx Качено на 13.04.2016 г.

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта