A+ R A-

Закупуване на топлинна енергия за стопански нужди на "Втора МБАЛ - София" ЕАД

Договор качено на: 17.10.2016 г.

Обявление качено на: 17.10.2016  г.

Решение Качено 03.08.2016 г.

stanovishte.pdf Качено на: 20.09.2016 г.

Решение откриване на процедура "Закупуване на топлинна енергия за стопански нужди на "Втора МБАЛ - София" ЕАД "

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта