A+ R A-

ДОСТАВКА, МОНТАЖ, НАСТРОЙКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА С ИНОВАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ, ПРИЛОЖИМА ЗА МНОГОПРОФИЛНА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Сключен договор - Соломед ООД.pdf качено на 22.02.2017 г.

Сключен договор - АПР ООД.pdf качено на 22.02.2017 г.

Решение качено на 10.01.2017 г.

Доклад качено на 10.01.2017 г.

Протокол номер 3 качено на 10.01.2017 г.

Протокол 2.pdf качено на 10.01.2017 г.

съобщение до участниците  Публикувано на 19.12.2016 г.

Протокол 1 качено на 07.12.2016 г.

Обявление качено на: 13.10.2016 г.

Решение качено на: 13.10.2016 г.

Документация качено на: 14.10.2016 г.

Документация с възможност за редакция dokomentacia_edit.doc качено на: 14.10.2016 г.

Таблица оценка качено на: 14.10.2016 г.

Техническа предложение 1 качено на: 14.10.2016 г.

Техническо предложение 2 качено на: 14.10.2016 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта