A+ R A-

Доставка на лекарства

Сключени договори:

Диагностик Имиджинг ООД.pdf 11.08.2017 г.

Медекс ООД.pdf 11.08.2017 г.

Медофарма ЕООД.pdf 11.08.2017 г.

Софарма Трейдинг АД.pdf 11.08.2017 г.

Обявление за прекратяване.pdf 27.07.2017 г

Обявление - прекратяване.pdf 27.07.2017 г.

Решение - прекратяване.pdf публикувано на 12.07.2017 г.

Решение за избор на изпълнител.pdf публикувано на 12.07.2017 г.

Доклад.pdf публикуван на 12.07.2017 г.

Протокол 3.pdf публикуван ня 12.07.2017 г.

Протокол 2.pdf публикуван на 12.07.2017 г.

Съобщение до участниците.jpg публикувано на 14.06.2017 г.

Протокол 1.pdf качено 25.04.2017

Разяснение.pdf качено на 06.03.2017 г.

dokumentacia_lekarstva.doc

Obrazec_4_ Dekl_klauzi dogovor.doc

Obrazec_6_Dekl_zadaljenia_osigurovki.doc

Obrazec_5_Dekl_Srok_validnost_oferta.doc

Prilojenie_3_Proekt na dogovor.doc

Образец_1_Оферта_и_опис.doc

Образец_2_ЕЕДОП.doc

Техническа_спецификация.xls

Техническо_предложение.xls

Финансов_ресурс.xls

Ценово_предложение.xls

качени на 13.02.2017 г.

решение.pdf качено на 13.02.2017 г.

Обявление.pdf качено на 13.02.2017 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта