A+ R A-

Доставка по заявка на медицински консуматив за срок от две години за нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД

Обявление за прекратяване на част от Договори № 743 и № 776.pdf 25.06.2019 г.

Сключени договори:

Б. Браун Медикал ЕООД.pdf 10.04.2018 г.

Екос Медика ООД.pdf 10.04.2018 г.

Емония Фарматех България ЕООД.pdf 10.04.2018 г.

Инвар ЕООД.pdf 10.04.2018 г.

Новимед Кардио ЕООД.pdf 10.04.2018 г.

Прохелт ЕООД.pdf 10.04.2018 г.

Фьоникс Фарма ЕООД.pdf 10.04.2018 г.

Обявление за възложена поръчка.pdf 10.04.2018 г.

Обявление за прекратяване.pdf 10.04.2018 г.

Обявление - прекратяване.pdf 10.04.2018 г.

Решение - прекратяване.pdf 09.03.2018 г.

Решение - изпълнител.pdf 09.03.2018 г.

Доклад.pdf 09.03.2018 г.

Протокол 3.pdf 09.03.2018 г.

Съобщение до участниците.pdf 06.02.2018 г.

Протокл 2.pdf

Протокол 1.pdf 17.01.2018 г.

Reshenie.pdf 09.11.2017 г.

Obiavlenie.pdf 09.11.2017 г.

Documentacia za uchastie.docx 09.11.2017 г.

Образец 1 - Оферта и опис.docx 09.11.2017 г.

Obrazec 2 - ЕЕДОП.docx 09.11.2017 г.

Obrazec 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx 09.11.2017 г.

Obrazec 3.1 - Техническо предложение.xlsx 09.11.2017 г.

Obrazec 4 - Декларация за съгласие с проекта на договор.docx 09.11.2017 г.

Obrazec 5 - Декларация валидност оферта.docx 09.11.2017 г.

Obrazec 6 - Декларация - данъци.docx 09.11.2017 г.

Obrazec 7 - Ценово предложение.xlsx 09.11.2017 г.

Prilojenie 1 - Техническа спецификация.xlsx 09.11.2017 г.

Prilojenie 2 - Финансов ресурс.xlsx 09.11.2017 г.

Prilojenie 3 - Проект на Договор.docx 09.11.2017 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта