A+ R A-

„ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ“ ЕАД“

  • Категория: Процедури по ЗОП
  • Публикувана на Сряда, 27 Май 2020 11:53
  • Посещения: 931
  • 27 Май

Обявление за възложена поръчка - 23.10.2020 г.

Договор - Про фармация ЕООД - 23.10.2020 г.

Договор - Медекс ООД - 23.10.2020 г.

Договор - Маримпекс - 7 ЕООД - 23.10.2020 г.

Договор - Б. Браун Медикал ЕООД - 23.10.2020 г.

Договор - Фьоникс Фарма ЕООД - 23.10.2020 г.

Част 2 - Техническа предложение - Фьоникс Фарма ЕООД - 23.10.2020 г.

Част 3 - ЦО - Фьоникс Фарма ЕООД - 23.10.2020 г.

Решение за избор на изпълнител.pdf - 11.09.2020 г.

Доклад.pdf - 11.09.2020 г.

Протокол 3.pdf - 11.09.2020 г.

Протокол 2.pdf - 11.09.2020 г.

Съобщение за предстоящо отваряне на ценови оферти - 31.07.2020 г.

Протокол 1.pdf - 10.07.2020 г.

Решение за откриване на процедура за доставка на лекарства.pdf - 29.05.2020 г.

Обявление за откриване на процедура за доставка на лекарства.pdf - 29.05.2020 г.

Документация за участие.pdf - 29.05.2020 г.

Образец 1 Оферта.docx - 29.05.2020 г.

Образец 2 - Опис на представените документи.docx - 29.05.2020 г.

LОбразец 3 - еЕЕДОП.zip - 29.05.2020 г.

Образец 4 - Техническо предложение.docx - 29.05.2020 г.

Обр.4.1 - Техническо предложение.xlsx - 29.05.2020 г.

Образец 5 - Декларация по ЗЗЛД.docx - 29.05.2020 г.

обр.6 - Ценово предложение.xlsx - 29.05.2020 г.

Приложение 1 - техническа спецификация.xlsx - 29.05.2020 г.

Приложение 2 - финансов ресурс.xlsx - 29.05.2020 г.

Приложение 3 - Проект на договор.docx - 29.05.2020 г.

Образец на Декларация по чл. 42, ал.2, т.2 от ЗМИП.docx - 29.05.2020 г.

Образец на Декларация по чл. 59, ал. 1, т.3 от ЗМИП.docx - 29.05.2020 г.

Образец на Декларация по чл. 66, ал.2 от ЗМИП.docx - 29.05.2020 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта