A+ R A-

Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД съгласно техническа спецификация - Приложение 1 неразделна част от документацията

Договор Публикувано на 13.01.2016 г.

Решение Публикувано на 10.11.2015 г.

Протокол № 3 Публикувано на 10.11.2015 г.

Съобщение до участниците

Протокол № 2  Публикувана на Вторник, 10.27.2015 г.

 

Решение за откриване на процедура No 679599

Обявление за обществена поръчка No 679601

 Протокол на комисия 

Публикувана на Понеделник, 12 .10.2015 г.

Документация за участие

-_6_predst._uchastnik._Pril.15.docx

-_7_dekl._spisak_lica._Pril._16.docx

-_8_Dekl.priemane_uslov_na_dog.Pril.4.docx

-_9__Dekl.Cl.47_al.9_Pril.5.docx

-_10_-__Dekl_47-al_1_i_5_Pril.6.doc

-_11__Dekl.tehn.oborudvane_pril_7.docx

-_12_Deklaracia_URISDIKCII_Cl.3_t.8_Pril.8.docx

-_13__-dekl-cl.55_i_56_Podizp.Pril.9.doc

-_14__Dekl.syglasie_podizpulnite.Pril.10.docx

-_16_-dekl-cl.33_al.4_Pril.11.doc

-_17__Dekl.spisak_dog._Pril.12.docx

-_19__Dekl.56_al1t.6.Pril.13.docx

 

-_1-usloviq_za_uchastie.doc

-_2_Техническа_спецификация_pril.1.doc

-_3_ценово_предложение_pril.2.doc

-_4_primerno__meniu_35_kratno_1.1.doc

-_5_.Teh._predlojenie_3.doc

-_6_dogovor.docx

Писмо до медиите  Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта