A+ R A-

Процедури по ЗОП

Доставка на лекарства

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Публикувана на Понеделник, 13 Февруари 2017 08:50
 • Посещения: 1544

Сключени договори:

Диагностик Имиджинг ООД.pdf 11.08.2017 г.

Медекс ООД.pdf 11.08.2017 г.

Медофарма ЕООД.pdf 11.08.2017 г.

Софарма Трейдинг АД.pdf 11.08.2017 г.

Обявление за прекратяване.pdf 27.07.2017 г

Обявление - прекратяване.pdf 27.07.2017 г.

Решение - прекратяване.pdf публикувано на 12.07.2017 г.

Решение за избор на изпълнител.pdf публикувано на 12.07.2017 г.

Доклад.pdf публикуван на 12.07.2017 г.

Протокол 3.pdf публикуван ня 12.07.2017 г.

Протокол 2.pdf публикуван на 12.07.2017 г.

Съобщение до участниците.jpg публикувано на 14.06.2017 г.

Протокол 1.pdf качено 25.04.2017

Разяснение.pdf качено на 06.03.2017 г.

dokumentacia_lekarstva.doc

Obrazec_4_ Dekl_klauzi dogovor.doc

Obrazec_6_Dekl_zadaljenia_osigurovki.doc

Obrazec_5_Dekl_Srok_validnost_oferta.doc

Prilojenie_3_Proekt na dogovor.doc

Образец_1_Оферта_и_опис.doc

Образец_2_ЕЕДОП.doc

Техническа_спецификация.xls

Техническо_предложение.xls

Финансов_ресурс.xls

Ценово_предложение.xls

качени на 13.02.2017 г.

решение.pdf качено на 13.02.2017 г.

Обявление.pdf качено на 13.02.2017 г.

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО /електроенергиен системен оператор/ и поемане на разходите за небаланси з

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Публикувана на Четвъртък, 08 Декември 2016 11:24
 • Посещения: 1534

Допълнително споразумение.pdf 05.12.2017 г.

Сключен договор.pdf качен на 11.04.2017 г.

Протокол 3.pdf качено на 13.02.2017 г.

Решение за избор на изпълнител.pdf качено на 13.02.2017 г.

Съобщение качено на 26.01.2017 г.

Протокол 2  качено на 26.01.2017 г.

Протокол 1 качено на 24.01.2017 г

Разяснение качено на 14.12.2016 г.

Документация и образци качено 08.12.2016

обявление_ел._енергия.pdf качено 08.12.2016

решение_ел._енергия.pdf качено 08.12.2016

Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на пациентите на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Публикувана на Понеделник, 07 Ноември 2016 12:41
 • Посещения: 2041

Изпълнен договор - ЛФС ЕООД.pdf 12.11.2018 г.

Сключен договор - ЛФС ЕООД.pdf качено на 22.02.2017 г.

Решение качено на 10.01.2017 г.

Протокол номер 3 качено 10.01.2017 г.

Протокол номер 2  качено 10.01.2017г.

Съобщение до участниците качено на 16.12.2016

Протокол 1 качено на 13.12.2016

Докуменация DOC

Решение Качено на: 7.11.2016 г.

Облявление Качено на: 7.11.2016 г.

Документация Качено на: 7.11.2016 г.

Доставка на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Публикувана на Понеделник, 17 Октомври 2016 13:07
 • Посещения: 1453

договор_Софийска_вода.pdf качено 08.12.2016 г.

Решение качено на : 17.10.2016 г.

ДОСТАВКА, МОНТАЖ, НАСТРОЙКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА С ИНОВАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ, ПРИЛОЖИМА ЗА МНОГОПРОФИЛНА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Публикувана на Понеделник, 10 Октомври 2016 13:53
 • Посещения: 1623

Сключен договор - Соломед ООД.pdf качено на 22.02.2017 г.

Сключен договор - АПР ООД.pdf качено на 22.02.2017 г.

Решение качено на 10.01.2017 г.

Доклад качено на 10.01.2017 г.

Протокол номер 3 качено на 10.01.2017 г.

Протокол 2.pdf качено на 10.01.2017 г.

съобщение до участниците  Публикувано на 19.12.2016 г.

Протокол 1 качено на 07.12.2016 г.

Обявление качено на: 13.10.2016 г.

Решение качено на: 13.10.2016 г.

Документация качено на: 14.10.2016 г.

Документация с възможност за редакция dokomentacia_edit.doc качено на: 14.10.2016 г.

Таблица оценка качено на: 14.10.2016 г.

Техническа предложение 1 качено на: 14.10.2016 г.

Техническо предложение 2 качено на: 14.10.2016 г.

Закупуване на топлинна енергия за стопански нужди на "Втора МБАЛ - София" ЕАД

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Публикувана на Сряда, 03 Август 2016 11:28
 • Посещения: 1485

Договор качено на: 17.10.2016 г.

Обявление качено на: 17.10.2016  г.

Решение Качено 03.08.2016 г.

stanovishte.pdf Качено на: 20.09.2016 г.

Решение откриване на процедура "Закупуване на топлинна енергия за стопански нужди на "Втора МБАЛ - София" ЕАД "

 

Доставка по заявка на медицински консуматив за срок от две години за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Публикувана на Сряда, 13 Април 2016 13:54
 • Посещения: 2826

Решение - прекратяване.pdf - 19.04.2017 г.

Решение за прекратяване.pdf - 19.04.2017 г.

Сключени договори

МТИ ООД.pdf качен на 11.04 2017 г.

Агарта ЦМ ЕООД.pdf качен на 11.04 2017 г.

Адванс Медикал ЕООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Б. Браун ЕООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Булмар МЛ ООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Вакпак Медикал ООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Екомет 90 ЕООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Екос Медика ООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Елпак Лизинг ЕООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Медилон ЕООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Прохелт ЕООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

РСР ООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Софарма Трейдинг АД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Хелмед ЕООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Решение качено на 24.01.2017 г.

Протокол 3 качено на 24.01-2017 г.

Протокол 2 качено на 24.01.2017г.

Писмо до участниците качено на: 26.10.2016 г.

Протокол No 1 Качено 17.08.2016 г.

Разяснение 3 Качено на 30.05.2016 г.

Разяснение 2 Качено на 19.05.2016 г.

Разяснение Качено на 12.05.2016 г.

Решение.pdf  Качено на 13.04.2016 г.

Обявление.pdf Качено на 13.04.2016 г.

Писмо до медиите.jpg Качено на 13.04.2016 г.

Описание на поръчката.pdf Качено на 13.04.2016 г.

Техн. спецификация Прил.1.xls Качено на 13.04.2016 г.

Списък на докум. Прил.2.docx Качено на 13.04.2016 г.

Предст. участник Прил.3.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл. техн. оборуд. Прил.4.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл.-списък на техн.лица Прил.5.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл. конфид. чл.33 ал.4 Прил.6.doc Качено на 13.04.2016 г.

Декл. чл.47 ал.9 Прил.7.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл. чл.56 ал.1 т.6. Прил.8.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл. приемане усл. на дог. Прил.9.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл. съгласие подизп. Прил. 10.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл. чл.55 и 56 подизп.Прил. 11.doc Качено на 13.04.2016 г.

Декл. списък изп. доставки Прил.12.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл. юрисдикции чл.3 т.8 Прил.13.docx  Качено на 13.04.2016 г.

Оферта Прил.14.docx Качено на 13.04.2016 г.

Проект на Договор Прил.15.docx Качено на 13.04.2016 г.

Техн. предл. Прил.16.doc Качено на 13.04.2016 г.

Ценово предложение Прил.17.docx Качено на 13.04.2016 г.

 

Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Кабинет по трансфузионна хематология и Клинична патология за срок от две години за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД”, по четири обособени позиции

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Публикувана на Сряда, 13 Април 2016 13:30
 • Посещения: 1833

Решение - прекратяване.pdf качено на 02.03.2017 г.

Решение прекратяване.pdf качено на 02.03.2017 г.

сключени договори

Аквахим_АД.pdf качено на 10.02.2017 г.

АПР_ООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

Интер_Бизнес 91 ЕООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

Марвена_Диагностика_ЕООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

Химтекс_ООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

МТИ_ООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

Елта_90М_ООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

Елпак_Лизинг_ЕООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

Елит_Медикал_ООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

Грин_БГ_ООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

БГ_МЕД_ЕООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

Топ_Диагностика_ООД_.pdf качено на 10.02.2017 г.

Ридаком_ЕООД_.pdf качено на 10.02.2017 г.

РЕШЕНИЕ Качено на 3.11.2016 г.

ПРОТОКОЛ НОМЕР 3 Качено на 3.11.2016 г.

ПРОТОКОЛ НОМЕР 2  Качено на 3.11.2016 г.

Съобщение до участниците  Качено на 10.08.2016 г.

Протокол No 1.pdf Качено на 27.06.2016 г.

Обявление.pdf Качено на 13.04.2016 г.

Решение.pdf Качено на 13.04.2016 г.

Описание на поръчката.pdf Качено на 13.04.2016 г.

Писмо до медиите.jpg Качено на 13.04.2016 г.

Техническа спецификация Прил. 1.xls Качено на 13.04.2016 г.

Списък на докум. Прил. 2.docx Качено на 13.04.2016 г.

Предст. участник Прил. 3.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл. техн. оборуд. Прил. 4.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл.-списък на техн.лица Прил. 5.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл. конфид. чл.33 ал.4 Прил. 6.doc Качено на 13.04.2016 г.

Декл._чл.47_ал.9_Прил.7.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл._чл.56_ал.1_т.6._Прил.8.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл._приемане_усл._на_дог._Прил.9.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл._съгласие_подизп. Прил._10.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл._чл.55_и_56_подизп._Прил._11.doc Качено на 13.04.2016 г.

Декл._списък_изп._доставки_Прил.12.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл._юрисдикции_чл.3_т.8_Прил._13.docx Качено на 13.04.2016 г.

Оферта_прил._14.docx Качено на 13.04.2016 г.

Проект_на_Договор_Прил.15.docx Качено на 13.04.2016 г.

Техн._предл._Прил.16.doc Качено на 13.04.2016 г.

Ценово_предложение_Прил.17.docx Качено на 13.04.2016 г.

 

 

 

 

Доставка на медицинска апаратура за нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Публикувана на Вторник, 12 Април 2016 13:32
 • Посещения: 1927

Решение за прекратяване на процедура.pdf 

Публикувано на 11.05.2016 г.

Решение.pdf Публикувано на 12.04.2016 г.

Обявление.pdf Публикувано на 12.04.2016 г.

Описание на поръчката.doc Публикувано на 12.04.2016 г.

Образци на приложения.doc Публикувано на 12.04.2016 г.

Техн. спецификация към Техн. предложение.docx Публикувано на 12.04.2016 г.

Писмо до медиите.pdf Публикувано на 12.04.2016 г.

Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Кабинет по трансфузионна хематология и Клинична патология за срок от две години за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД”, по четири обособени позиции

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Публикувана на Понеделник, 14 Март 2016 14:10
 • Посещения: 2515

Решение за прекратяване на процедура.pdf  Публикувано на 24.03.2016 г.

Решение Публикувано на 14.03.2016 г.

Обявление.pdf Публикувано на 14.03.2016 г.

Описание_на_поръчката.pdf Публикувано на 14.03.2016 г.

Техническа_спецификация_-_Прил._1.pdf Публикувано на 14.03.2016 г.

Списък_на_докум._Прил._2.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Предст._участник_Прил._3.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл._техн._оборуд._Прил._4.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл.-списък_на_техн.лица_Прил.5.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл._конфид._чл.33_ал.4_Прил.6.doc Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл._чл.47_ал.9_Прил.7.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл._чл.56_ал.1_т.6._Прил.8.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл._приемане_усл._на_дог._Прил.9.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл._съгласие_подизп.__Прил._10.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл._чл.55_и_56_подизп._Прил._11.doc Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл._списък_изп._доставки_Прил.12.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл._юрисдикции_чл.3_т.8_Прил._13.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Оферта_прил._14.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Проект_на_Договор_Прил.15.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Техн._предл._Прил.16.docПубликувано на 14.03.2016 г.

Ценово_предложение_Прил.17.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Писмо_до_медиите.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

 

 

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА, СОБСТВЕНОСТ НА ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ ЕАД, С АБОНАМЕНТ ИЛИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПОВИКВАНЕ, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Публикувана на Четвъртък, 10 Декември 2015 15:18
 • Посещения: 1999

Изпълнен договор - АПР ООД.pdf 12.11.2018 г.

Изпълнен договор - Евромед 7 ООД.pdf 12.11.2018 г.

Изпълнен договор - Елпак Лизинг ЕООД.pdf 12.11.2018 г.

Изпълнен договор - Интер Бизнес 91 ЕООД.pdf 12.11.2018 г.

Изпълнен договор - Лидекс 2000 ООД.pdf 12.11.2018 г.

Изпълнен договор - Марвена Диагностика ООД.pdf 12.11.2018 г.

Изпълнен договор - Медиком 2000 ООД.pdf 12.11.2018 г.

Изпълнен договор - Медикъл Имейджинг Сървиз ООД.pdf 12.11.2018 г.

Изпълнен договор - МТИ ООД.pdf 12.11.2018 г.

Сключен договор 10 Качен на 14.06.2016 г.

Сключен договор 9 Качен на 14.06.2016 г.

Сключен договор 8  Качен на 14.06.2016 г.

Сключен договор 7  Качен на 14.06.2016 г.

Сключен договор 6 Качен на 14.06.2016 г.

Сключен договор 5 Качен на 14.06.2016 г.

Сключен договор 4 Качен на 14.06.2016 г.

Сключен договор 3 Качен на 14.06.2016 г.

Сключен договор 2 Качен на 14.06.2016 г.

Сключен договор 1 Качен на 14.06.2016 г.

Протокол от комисия 11.04.2016.pdf Качен на 13.04.2016 г.

Решение 13.04.2016.pdf Качено на 13.04.2016 г.

Решение прекратяване чл.39 ал.1 т.1 от ЗОП.pdf  Качено на 13.04.2016 г.

Решение прекратяване чл.39 ал.1 т.2 от ЗОП.pdf Качено на 13.04.2016 г.

Съобщение до участниците Качено на 24.03.2016 г.

Решение.pdf   Качен на 10.12.2015 г.

Обявление.pdf  Качен на 10.12.2015 г.

Документация.jpg    Качен на 10.12.2015 г.

Описаниена_поръчката_мед.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Техн._предл._Прил.16.doc Качен на 10.12.2015 г.

Декл.-списък_на_техн.лица_Прил.6.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Декл._конфид._чл.33_ал.4_Прил.12.doc   Качен на 10.12.2015 г.

Декл._приемане_усл._на_дог._Прил.9.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Декл._списък_дог._Прил.14.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Декл._съгласие_подизп.__Прил._10.docx    Качен на 10.12.2015 г.

Декл._техн._оборуд._Прил._5.docx    Качен на 10.12.2015 г.

Декл._чл.47_ал.9_Прил.7.docx    Качен на 10.12.2015 г.

Декл._чл.55_и_56_подизп._Прил._11.doc    Качен на 10.12.2015 г.

Декл._чл.56_ал.1_т.6._Прил.8.docx    Качен на 10.12.2015 г.

Декл._юрисдикции_чл.3_т.8_Прил._13.docx    Качен на 10.12.2015 г.

Оферта_прил._17.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Писмо_до_медиите.png    Качен на 10.12.2015 г.

Предст._участник_Прил._3.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Проект_на_договор_Прил._15.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Списък_на_докум._Прил._2.docx   Качен на 10.12.2015 г.

ТЕХН._СПЕЦИФИКАЦИЯ_Прил.1.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Ценово_предложение_об._поз._1_Прил.4.1.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Ценово_предложение_об._поз._2_Прил.4.2.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Протокол от комисия 01.03.2016 Качен на 01.03.2016 г.

Протокол 2 от комисия 24.03.2016.pdf  Качен на 24.03.2016 г.

Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД съгласно техническа спецификация - Приложение 1 неразделна част от документацията

 • Категория: Процедури по ЗОП
 • Публикувана на Вторник, 28 Юли 2015 17:52
 • Посещения: 2612

Договор Публикувано на 13.01.2016 г.

Решение Публикувано на 10.11.2015 г.

Протокол № 3 Публикувано на 10.11.2015 г.

Съобщение до участниците

Протокол № 2  Публикувана на Вторник, 10.27.2015 г.

 

Решение за откриване на процедура No 679599

Обявление за обществена поръчка No 679601

 Протокол на комисия 

Публикувана на Понеделник, 12 .10.2015 г.

Документация за участие

-_6_predst._uchastnik._Pril.15.docx

-_7_dekl._spisak_lica._Pril._16.docx

-_8_Dekl.priemane_uslov_na_dog.Pril.4.docx

-_9__Dekl.Cl.47_al.9_Pril.5.docx

-_10_-__Dekl_47-al_1_i_5_Pril.6.doc

-_11__Dekl.tehn.oborudvane_pril_7.docx

-_12_Deklaracia_URISDIKCII_Cl.3_t.8_Pril.8.docx

-_13__-dekl-cl.55_i_56_Podizp.Pril.9.doc

-_14__Dekl.syglasie_podizpulnite.Pril.10.docx

-_16_-dekl-cl.33_al.4_Pril.11.doc

-_17__Dekl.spisak_dog._Pril.12.docx

-_19__Dekl.56_al1t.6.Pril.13.docx

 

-_1-usloviq_za_uchastie.doc

-_2_Техническа_спецификация_pril.1.doc

-_3_ценово_предложение_pril.2.doc

-_4_primerno__meniu_35_kratno_1.1.doc

-_5_.Teh._predlojenie_3.doc

-_6_dogovor.docx

Писмо до медиите  Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта