A+ R A-

ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И ОФИС КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  • Категория: Публични покани
  • Посещения: 2667
  • 30 Окт

 

 Протокол от комисия 02.12.2015 г. Публикувано на 02.12.2015 г.

Разяснения до участниците 10.11.2015 г.  Публикувано на 10.11.2015 г.

Разяснения до участниците 04.11.2015 г.  Публикувано на 4.11.2015 г.

pokana_1_стр.jpg

pokana_2_стр.jpg

pokana_3_стр.jpg

Документация_1.jpg

Декл._съгласие_на_подизп._прил._8.docx

Декл._чл._16г_ал._5_т.2__впис_в_рег._прил._12.docx

Декл._чл._33_ал._4_прил._9.docx

Декл._чл._47_ал.1_и_5_прил._5.docx

Декл._чл._47_ал._5_прил._10.docx

Декл._чл._56_ал._1_т.6_прил._6.docx

Декл._чл._56_ал._1_т.12_прил._7.docx

Описание_на_поръчката.docx

Оферта_прил._3.docx

Представяне_на_участника_прил.2.docx

Проект_на_договор_прил.14.docx

Списък_на_докум._прил._11.docx

Техн._предл._прил._4.docx

Техн._спец._прил._13.docx

Ценово_предложение_-_Поз.1_прил._1.docx

Ценово_предложение_-_Поз.2_прил.1.docx

Ценово_предложение_-_Поз.3_прил.1.docx

Ценово_предложение_-_Поз.4_прил.1.docx

Договор Синто Гоел  Публикуван на 08.01.2016 г.

Договор АТС-България Публикуван на 15.01.2016 г.

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта