A+ R A-

Сервизно обслужване и поддръжка на медицинска апаратура, собственост на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД, с абонамент или при условията на повикване по две обособени позиции

  • Категория: Събиране на оферти с обява
  • Посещения: 1689
  • 11 Авг

Договор Медилон, ценово предложение, предложение за изпълнение качено на: 26.10.2016 г.

Договор Лидекс, ценово предложение, предложение за изпълнение качено на: 26.10.2016 г.

Договор подизпълнител  качено на: 26.10.2016 г.

Договор Диамед, ценово предложение, предложение за изпълнение  качено на: 26.10.2016 г.

Договор Емикронценово предложениепредложение за изпълнение  качено на: 13.10.2016 г.

Протокол качено на 12.09.2016 г.

obiava.pdf  качено на: 11.08.2016 г.

informazia.pdf  качено на: 11.08.2016 г.

-_1_inf.list1_ob.doc  качено на: 11.08.2016 г.

-_1_Teh._predlojenie_2.doc  качено на: 11.08.2016 г.

-_2_cenowo_predlovenie__1.1.docx  качено на: 11.08.2016 г.

-_2_cenowo_predlovenie__1.2.docx  качено на: 11.08.2016 г.

-_2_Deklaraciq_po_54_al.12ob.docx  качено на: 11.08.2016 г.

-_3_deklaracia_po_54_al.1_3-53ob.docx  качено на: 11.08.2016 г.

-_4_Образец_на_Оферта_Събиране_на_оферти_с_обява3.docx  качено на: 11.08.2016 г.

-_5_Spisak_uslugi4ob.docx  качено на: 11.08.2016 г.

-_6_Spisyk_teh.lica5ob.docx  качено на: 11.08.2016 г.

-_9_Dekla._po_CL.66_AL.1_PODIZP6ob.doc  качено на: 11.08.2016 г.

-10_Deklaracia_URISDIKCII_Cl.3_t.8_Pril.117ob.docx качено на: 11.08.2016 г.

Deklaraciq_tehn._oborudvane.docx  качено на: 11.08.2016 г.

proekto_dogovor_4.docx  качено на: 11.08.2016 г.

tehnicheska_specifikaciq1.docx  качено на: 11.08.2016 г.

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта