A+ R A-

Сервизно обслужване и поддръжка на медицинската апаратура ползвана от „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД, с абонамент или при условията на повикване” по две обособени позиции

  • Категория: Събиране на оферти с обява
  • Посещения: 1470
  • 15 Май

Договор - АПР ООД.pdf 11.07.2017 г.

Договор - Елпак Лизинг ЕООД.pdf 11.07.2017 г.

Договор - Интер Бизнес 91 ЕООД.pdf 11.07.2017 г.

Договор - Инфомед ЕООД.pdf 11.07.2017 г.

Договор - МТИ ООД.pdf 11.07.2017 г.

Договор - Марвена Диагностика ЕООД.pdf 11.07.2017 г.

Договор - Медиком 2000 ООД.pdf 11.07.2017 г.

Договор - Медикъл Имейджинг Сървиз ООД.pdf 11.07.2017 г.

Договор - Хроно ООД.pdf 11.07.2017 г.

Протокол.pdf публикуван на 14.06.2017 г.

Обява.pdf качена на 15.05.2017 г.

Информация. pdf качена на 15.05.2017 г.

Образец 1 - Оферта.docx качена на 15.05.2017 г.

Образец 2 - Информационен.doc качен на 15.05.2017 г.

Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc качено на 15.05.2017 г.

Образец 4 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП.docx качена на 15.05.2017 г.

Образец 5 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП.docx качена на 15.05.2017 г.

Образец 6 - Декларация чл. 64, ал. 1, т. 9 ЗОП.docx качена на 15.05.2017 г.

Образец 7 - Декларация чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРСdocx качена на 15.05.2017 г.

Образец 8 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.docx качен на 15.05.2017 г.

Образец 9 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 6 ЗОП.docx качен на 15.05.2017 г.

Образец 10.1 - Ценово предложение.docx качено на 15.05.2017 г.

Образец 10.2 - Ценово предложение.docx качено на 15.05.2017 г.

Описание на поръчката.docx качено на 15.05.2017 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация.xlsx качена на 15.05.2017 г.

Приложение 2 - Финансов ресурс.xlsx качен на 15.05.2017 г

Приложение 3 - Проект на договор.docx качен на 15.05.2017 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта