A+ R A-

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток, с ЕСО (електроенергиен системен оператор) и поемане на разходите за небаланси з

  • Категория: Събиране на оферти с обява
  • Посещения: 1105
  • 22 Ное

Suobshtenie za prekratiavane.pdf 28.11.2017 г.

Obiava.pdf 22.11.2017 г.

Informacia AOP.pdf 22.11.2017 г.

Documentacia.doc 22.11.2017 г.

Obrazec 1 - Оферта и опис.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 2 - Информационен лист.doc 22.11.2017 г.

Obrazec 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc 22.11.2017 г.

Obrazec 4 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 5 - Декларация чл. 54, ал. 1,  т. 3-5 ЗОП.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 6 - Списък - чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 7 - Декларация - чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 8 - Декларация - данъци и осигуровки.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 9 - Декларация - чл. 65, ал. 3 ЗОП.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 10 - Декларация - чл. 101, ал. 9 и 11 ЗОП.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 11 - Декларация - чл. 101, ал. 10 ЗОП.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 12 - Декларация - чл. 102 ЗОП.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 13 - Ценово предложение.docx 22.11.2017 г.

Prilojenie 1 - Проект на договор.docx 22.11.2017 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта