A+ R A-

Отдел "Административно-стопанско обслужване"

centr.foae

Началник на отдел: инж. Николай Керелски

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 02/ 91 58 360

 Администрация

Сектор "Администрация"

Екип:  

Виолета Станоева – работник библиотека/архив/

Цеца Михайлова - куриер

Виолета Димитрова - деловодител

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 02/ 91 58 511

 

Сектор "Вътрешен контрол"

Екип:  

Николета Ганчева – зав. сектор "Вътрешен контрол"

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 02/ 91 58 361

 

Сектор "Склад"

Екип:

Мария Николова

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 02/ 91 58 319

 

Сектор "Снабдяване"

Екип: 

Таня Мироева

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 02/ 91 58 343

 

Завеждащ сектор технически и автотранспорт : инж. Иван Иванов 

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 02/ 91 58 360

 

Сектор "Автотранспорт"

Екип:

Лозан Иванов, Енчо Георгиев 

Работно време: 24 часа

Телефон за връзка: 02/ 91 58 508

 

Сектор "Технически"

Екип: 

Емил Кочев, Румен Веселинов, Митко Митов, Ангел Илиев

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 02/ 91 58 342

 

Сектор "Регистратура"

Екип: 

Мая Борисова  - зав. сектор "Регистратура"

Татяна Велчева - регистратор

Валентина Костадинова - регистратор

Ирена Димитрова - регистратор

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 02/ 91 58 500, 02/ 91 58 591

 

Сектор "Болнично бельо"

Екип: 

Зоя Василева

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 02/ 91 58 597

 

Сектор "Санитарен контрол"

Екип: 

Мария Недева

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 02/ 91 58 359

 

Сектор "Централна стерилизация"

Екип:

Елена Шаламандова

Мариана Гълъбова

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 02/ 91 58 521

 

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта