A+ R A-

Отдел "Административно-стопанско обслужване"

centr.foae

Началник на отдел: инж. Николай Керелски

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 02/ 91 58 360

 Администрация

Сектор "Администрация"

Екип:  

Антон Митков – работник библиотека/архив/

Телефон за връзка: 02/ 91 58 564

Цеца Михайлова - деловодител

         Телефон за връзка: 02/ 91 58 511

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

 

Сектор "Вътрешен контрол"

Екип:  

Биляна Борисова – зав.сектор "Вътрешен контрол"

Силвия Илиева    - статистик- специалист отчитане болнична дейност 

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 02/ 91 58 361

 

Сектор "Склад"

Екип:

Мария Николова

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 02/ 91 58 319

 

Сектор "Снабдяване"

Екип: 

Таня Мироева

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 02/ 91 58 343

 

Завеждащ сектор технически и автотранспорт : инж. Иван Иванов 

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 02/ 91 58 360

 

Сектор "Автотранспорт"

Екип:

Владимир Йосифов, Енчо Георгиев, Марио Антонов

Работно време: 24 часа

Телефон за връзка: 02/ 91 58 508

 

Сектор "Технически"

Екип: 

Йордан Николов, Румен Веселинов, Митко Митов

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 02/ 91 58 342

 

Сектор "Регистратура"

Екип: 

Мая Борисова  - зав. сектор "Регистратура"

Мариника Спасова - регистратор

Мариана Петрова - регистратор

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 02/ 91 58 500, 02/ 91 58 591

 

Сектор "Болнично бельо"

Екип: 

Зоя Василева

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 02/ 91 58 597

 

Сектор "Санитарен контрол"

Екип: 

Мария Недева

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 02/ 91 58 359

 

Сектор "Централна стерилизация"

Екип:

Валентина Стоянова

Мариана Гълъбова

Работно време: Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: 02/ 91 58 521

 

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта