A+ R A-

Болнична аптека

Болничната аптека доставя качествени лекарствени продукти за нуждите на лечебното заведение.

Лицензирана е по ЗКНВП.

Ръководител: Магистър фармацевт Анна Любчова Тодорова

Телефони за контакт: 9158 538; 8317 047

Работно време: 8.00 - 16.00 ч.

Местоположение: четвърти етаж

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта