A+ R A-

ТЕЛК - І-ви и ІІ-ри състав

  • Категория: Консултативно - диагностичен блок
  • Посещения: 67977

ТЕЛК с общ профил извършва експертна оценка на временно трайно намалена или трайно загубена работоспособност.

Прочети още...

Отделения без легла

  • Категория: Консултативно - диагностичен блок
  • Посещения: 12045

Отделение по клинична патология

Патологоанатомично отделение с хистологична лаборатория за изследване на цитологични препарати и биопсии

В отделението се обработват около 3000 биопсии и около 1000 цитологични препарата на пациенти, лекувани в клиниките и отделенията на болницата.

Обособени са хистологична лаборатория, аутопсионна зала, хистотека.

Отделението разполага със съвременна апаратура и високо квалифицирани специалисти.

Прочети още...

Медико-диагностични лаборатории

  • Категория: Консултативно - диагностичен блок
  • Посещения: 15014

klinc labor

Клинична лаборатория

Отделение „Клинична лаборатория” е оборудвано с модерна апаратура на фирми, известни в областта на клинично – лабораторния анализ - HYCEL, TECHNICON, bioMerieux. Неотдавна заработи и нов биохимичен анализатор - COBAS INTEGRA 400+, осигуряващ по- високо качество и прецизност на изследванията.

Съвременната апаратура и висококвалифицираният екип са гаранция за точността на анализите и пълната безопасност за пациента.

Прочети още...

Приемно – консултативни кабинети

  • Категория: Консултативно - диагностичен блок
  • Посещения: 61524

Приемно – консултативен кабинет за вътрешни заболявания

Осъществява се прием на пациенти със заболявания на гастроинтерстиналния тракт, пулмологични, нефрологични, ендокринологични и хематологични.

Прочети още...

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта