A+ R A-

Кабинет за спирометрия/ФИД/и КГА

  • Категория: Приемно- консултативни кабинети
  • Посещения: 927

! Страницата е в процесна изграждане

Екип: 

Работно време: 

Местоположение: 

Тел. за контакти: 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта