A+ R A-

Отделения без легла

Отделение по клинична патология

Патологоанатомично отделение с хистологична лаборатория за изследване на цитологични препарати и биопсии

В отделението се обработват около 3000 биопсии и около 1000 цитологични препарата на пациенти, лекувани в клиниките и отделенията на болницата.

Обособени са хистологична лаборатория, аутопсионна зала, хистотека.

Отделението разполага със съвременна апаратура и високо квалифицирани специалисти.

Ръководство: д-р Соня Георгиева Малинова (Нач. отд.)

Екип:  Надежда Пенева (лаборант)

Телефон за контакти: (+359) 2 91 58 551

Работно време: Всеки ден 8.00-14.00

Местоположение: приземен етаж на болницата, вход от ул „.Козлодуй”.

 

Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина

Отделението разполага със съвременна апаратура за лечение с ултразвук, лазер и свръхвисока честота, ТЕНС токове за обезболяване, екстензии на шиен и лумбален дял на гръбначния стълб, тангенстр.

В отделението се работи с методики на рефлексотерапията – лазерпунктура и иглотерапия.

Лекуват се заболявания на ПНС от различен произход , неврологични и съдови усложнения на захарен диабет, усложнения след травми на опорно-двигателния апарат, болест на Бехтерев, ревматоиден артрит, артрози.

Ръководител: д-р Ирена Симеонова Рибагина (Нач. отделение)

Екип:

Биляна Трайкова (ст. рехабилитатор)

Телефони за контакт: Ръководител: (+359) 2 915 8316, Лекар ординатор: (+359) 2 915 8580

Работно време: 7.30 – 14.30 ч.

Местоположение: сутеренен етаж на болницата

 

Отделение за образна диагностика

Отделението разполага със съвременна апаратура, което дава възможност за прецизна образна диагностика в т.ч. мамологичен кабинет и съвременен компютърен томограф .

Извършват се всички видове рентгенови изследвания, хистеросалпингографии и мамографии, компютърна томография на глава, торакс, абдомен, кости.

Ръководител: д-р Нели Илиева ( Нач. отделение)

Екип:

Десислава Станчева (ст. рент. лаборант)

Телефони за контакт: началник отделение: (+359) 2 9158 560, лекари: (+359) 2 9158 529 /524/

Работно време: всеки ден 7.30 - 19.30 ч.

Местоположение: първи етаж на болницата

 

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта