A+ R A-

Приемно – консултативни кабинети

Приемно – консултативен кабинет за вътрешни заболявания

Осъществява се прием на пациенти със заболявания на гастроинтерстиналния тракт, пулмологични, нефрологични, ендокринологични и хематологични.

 

Екип: Нина Петрова (ст. мед.сестра)

Работно време: 24 часа всеки ден

Местоположение: партер

Тел. за контакти: 02 91 58 561; 02 91 58 562

 

Приемно – консултативен кардиологичен кабинет

Осъществява прием на пациенти със заболявания на сърдечно-съдовата система.

Екип: д-р Петър Петров (лекар), Марияна Гайдарска (мед. сестра)

Работно време: 08.00 – 14.00 ч.

Местоположение: партер

Тел. за контакти: 02 91 58 559

 

Приемно – консултативен кабинет за неврологични заболявания

Осъществява прием на пациенти с неврологични заболявания.

Екип:  Наталия Георгиева (мед. сестра)

Работно време: 07.30 – 14.00 ч.

Местоположение: партер

Тел. за контакти: 02 91 58 509

 

Приемно – консултативен кабинет за деца от 0 до 18 г. ненавършени

Осъществява прием на деца с пулмологични, нефрологични, неврологични и хематологични заболявания.

Екип: д-р Галена Пешева (лекар), 

Работно време: 08.00 – 16.30 ч.

Местоположение: партер

Тел. за контакти: 02 91 58 554

 

Консултативен кабинет за очни заболявания

Екип: д-р Рени Йовчева Ханджиева (лекар)

Работно време: 11.30 – 15.30 ч. (понеделник, сряда и петък)

                              07.30 – 11.30 ч. (вторник и четвъртък)

Местоположение: втори етаж

Тел. за контакти: 02 91 58 586

 Консултативен пневмофтизиатричен кабинет  1 

Екип: Д-р Тонева; м.с. Василка Гетова
Д-р Гочева; м.с. Теменужка Атанасова

Работно време: 07.30 – 19.00 ч.

Местоположение: вход от ул. "Братя Миладинови" (гърба на "Втора МБАЛ - София")

Тел. за контакти: 02 9158 354

 

Консултативен пневмофтизиатричен кабинет  2 

Екип:  Д-р Енева; м.с. Миглена Горянова
Д-р Гронев; м.с. Валентина Тошева

Работно време: 07.30 – 19.00 ч.

Местоположение:  вход от ул. "Братя Миладинови" (гърба на "Втора МБАЛ - София")

Тел. за контакти: 02 9158 353

 

Консултативен пневмофтизиатричен кабинет  3 

Екип: 

Работно време: 07.30 – 19.00 ч.

Местоположение: вход от ул. "Братя Миладинови" (гърба на "Втора МБАЛ - София")

Тел. за контакти: 02 9158 553

 

Консултативен детско-юношески пневмофтизиатричен кабинет   

Екип: Д-р Нинова; м.с. Нина Кабаиванова;
м.с. Гергана Ангелова; м.с. Виржиния Илиева

Работно време: 07.30 – 19.00 ч.

Местоположение: вход от ул. "Братя Миладинови" (гърба на "Втора МБАЛ - София")

Тел. за контакти: 02 9158 311

 

Кабинет  за спидометрия/ФИД/и КГА 

Екип: Лаборант Кирил Спиридонов Александров 

Работно време: 07.30 – 19.00 ч.

Местоположение:  вход от ул. "Братя Миладинови" (гърба на "Втора МБАЛ - София")

Тел. за контакти: 02 9158 326

 

Регистратура за възрастни

Екип: Валентина Костадинова; Ирена Димитрова 

Работно време: 08:00 – 15.00 ч.

Местоположение:  вход от ул. "Братя Миладинови" (гърба на "Втора МБАЛ - София")

Тел. за контакти: 02 9158 591

 

 

Регистратура за деца и юноши

Екип: Валентина Костадинова; Ирена Димитрова 

Работно време: 08:00 – 15.00 ч.

Местоположение:  вход от ул. "Братя Миладинови" (гърба на "Втора МБАЛ - София")

Тел. за контакти: 02 9158 579

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта