A+ R A-

КЛИНИКА "НЕРВНИ БОЛЕСТИ"

  • Категория: Стационарен блок
  • Посещения: 35110

nevrologia m

 

Клиниката по нервни болести е с дългогодишни традиции в диагностиката и лечението на неврологични заболявания. Ръководена през годините от доц. Дашин, проф. Узунов, доц. Пернов, проф. Иванова, асистент към клиниката е бил и доц. Никоевски, благодарение на които клиниката заема авторитетно място сред българската неврологична общност и в пациентските среди.

От 2018 година клиниката се ръководи от проф. д-р Красимир Розенов Генов, дм, дмн

Телефони за контакт: 02/915 83 90 Прочети още...

Педиатрична клиника

  • Категория: Стационарен блок
  • Посещения: 13376

detska kl

Клиниката разполага с 40 легла.

Извършват се ЕКГ, ехокардиографии, ФИД с бронходилатативен тест, алергологични пробри, електроенцефалограма, Доплер сонография, абдоминална ехография.

Началник клиника: Проф. д-р Владимир Спасов Попниколов

Телефон за контакт: 02/ 9313 081, 02/ 9158357

Прочети още...

Вътрешна клиника

  • Категория: Стационарен блок
  • Посещения: 50613

vtr bolesti 1

Началник клиника: Доц. д-р. Валентин Иванов

Отделение по гастроентерология с дейности/направления/ по пулмология и нефрология

Отделението осъществява диагностична, лечебна и рехабилитационна дейност при пациенти с остри и обострени хронични заболявания в областта на гастроентерология, хематология, пулмология, алергология, нефрология, кардиология.

Осигурява ефективна и качествена медицинска дейност.

Отделението разполага с 36 легла, обособени в гастроентерологичен и хематологичен, пулмологичен, нефрологичен сектори.

Прочети още...

Кардиологична клиника

  • Категория: Стационарен блок
  • Посещения: 30916

Кардиологична клиника с отделение за интензивно лечение на вътрешни заболявания, стационарно отделение и сектор за функционална диагностика с два подсектора

Кардиологичната клиника разполага с 26 легла в стационарно отделение и 10 - в отделение за кардиологично интензивно лечение на сърдечно съдовите усложнения. В клиниката се извършва диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания на сърдечно-съдовата система.

Началник клиника: проф. д-р Пламен Маринов Гацов

 

Прочети още...

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта