A+ R A-

Педиатрична клиника

detska kl

Клиниката разполага с 40 легла.

Извършват се ЕКГ, ехокардиографии, ФИД с бронходилатативен тест, алергологични пробри, електроенцефалограма, Доплер сонография, абдоминална ехография.

Началник клиника: Проф. д-р Владимир Спасов Попниколов

Телефон за контакт: 02/ 9313 081, 02/ 9158357

 

Отделение за деца от 0 - 2 г.

Началник на отделение: доц. д-р Иванка Галева

Екип: д-р Аницвете Ничева, д-р Антоанета Стоименова (ст. лекар), д-р Иван Иванов (лекар-педиатър)

Телефон за контакт: 02/ 9158 534

 Det.Klinika koridor

Отделение за деца от 2 - 18 г. ненавършени

Началник на отделение: д-р Камелия Михайлова Бачовска

Екип: д-р Галина Йончева Йонова (лекар-педиатър), д-р Соня Чакърова (лекар-педиатър), Илка Николова Григорова (ст.мед.сестра) 

Телефон за контакт: 02/ 9158 527

Работно време: 24 часа/ всеки ден 

Местоположение: на 5-ти етаж в стационарния блок

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта