A+ R A-

Клиника по педиатрия

detska kl

Извършват се ЕКГ, ехокардиографии, ФИД с бронходилатативен тест, алергологични пробри, електроенцефалограма, Доплер сонография, абдоминална ехография.

Началник клиника: Проф. д-р Владимир Спасов Попниколов

Телефон за контакт: (+359) 2 9313 081, (+359) 2 9158357

В клиниката се лекуват деца от 0 - 18 ненавършени години

Началник на отделение: 

Екип: д-р Аницвете Ничева, д-р Антоанета Стоименова (ст. лекар), д-р Галена Пешева

Телефон за контакт: (+359) 2 9158 334

 Det.Klinika koridorНачалник на отделение: 

Екип: Илка Николова Григорова (ст.мед.сестра) 

Телефон за контакт: (+359) 2 9158 519

Работно време: 24 часа/ всеки ден 

Местоположение: на 5-ти етаж в стационарния блок

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта