A+ R A-

Вътрешна клиника

vtr bolesti 1

Началник клиника: Доц. д-р. Валентин Иванов

Отделение по гастроентерология с дейности/направления/ по пулмология и нефрология

Отделението осъществява диагностична, лечебна и рехабилитационна дейност при пациенти с остри и обострени хронични заболявания в областта на гастроентерология, хематология, пулмология, алергология, нефрология, кардиология.

Осигурява ефективна и качествена медицинска дейност.

Отделението разполага с 36 легла, обособени в гастроентерологичен и хематологичен, пулмологичен, нефрологичен сектори.

 

Към отделението са функционално – диагностичните кабинети:

  1. Горна и долна ендоскопия
  2. Ултразвукова диагностика на коремни органи
  3. Функционално изследване на дишането и бронходилататорен тест
  4. Фибробронхоскопия

Началник на отделение по гастроентерология: д-р Николай Стефанов Цонев

Екип:  д-р Галина Петкова Вълчева (ст. лекар-орд.гастроентеролог), д-р Мария Михайлова Вретенарска (лекар-нефролог),д-р Петко Ангелов Василев(лекар-гастроентеролог), д-р Росица Петрова Вълкова (лекар), д-р. Ивайло Стоянов Петров (лекар), д-р Христо Атанасов Христов (лекар), д-р Милица Стефанова (лекар-гастроентеролог), д-р Диана Въндева (лекар), д-р Катерина Тончева (лекар)

Телефони за контакт: 02/ 9158 523 

Работно време: денонощно 

Местоположение: І-ви етаж в стационарен блок

 Vt.klinika koridir

Отделение по ендокринология

Отделението диагностицира и лекува пациенти със захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза и хипофизата, както и ендокринно болни със съпътстващи сърдечносъдови, гастроинтестенални, белодробни и бъбречни заболявания.

 

Има разкрит стационар с 10 легла.

 

Екип: д-р Красимир Хаджилазов (лекар-ендокринолог), д-р Кристина Киричкова (лекар-ендокринолог), д-р Борис Йосифов (лекар), Елена Йорданова Апостолова (ст.мед.сестра)

Телефони за контакт: 02/ 9158 581 

Работно време: 24 часа 

Местоположение: І-ви етаж в стационарен блок

                                                                                                                             

Отделение по пулмология

Началник отделение: д-р Бросек Халил Хасан

Екип: д-р Бросек Халил Хасан (лекар- орд. пневматология), д-р Райна Христова (лекар-пулмолог), д-р Марияна Димова (лекар-терапевт), д-р Весела Дончева (лекар)

 Има разкрит стационар с 10 легла.

Работно време: 24 часа 

Местоположение: Партер 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта